Aantrekkingskracht van het secundair onderwijs in de centrumsteden

Verhouding (uitgedrukt in %) van de jongeren die zijn ingeschreven in een school voor voltijds secundair onderwijs in de stad, tegenover alle jongeren die in de stad wonen en ingeschreven zijn in het voltijds secundair onderwijs (binnen of buiten de stad).

Aantrekkingskracht van het secundair onderwijs in de centrumsteden: Tabel
Aantrekkingskracht van het secundair onderwijs in de centrumsteden: Grafiek
Toelichting

In een leefbare en duurzame stad is de school als leer- en werkomgeving aantrekkelijk voor leerlingen en leerkrachten. Het onderwijs is voldoende gedifferentieerd zodat elk kind en elke jongere een educatief project op maat kan uitbouwen. Scholen kennen en gaan actief aan de slag met de achtergrond van kinderen om problemen die een invloed hebben op de schoolcarrière te detecteren en te remediëren Alle scholen, en in het bijzonder scholen met een concentratie van problemen inzake achterstelling, beschikken over voldoende ondersteuning om hun taken te vervullen. Ze zijn goed uitgerust of kunnen beschikken over de nodige multifunctionele infrastructuur die ook buiten de schooluren toegankelijk wordt gemaakt. De kwaliteit van de onderwijsinfrastructuur en van de schoolomgeving is optimaal.

In het schooljaar 2013-2014 hebben de 13 steden gemiddeld een score van 163%, wat wil zeggen dat er 63% meer leerlingen naar secundaire scholen op hun grondgebied gaan dan dat er wonen. Er is dus duidelijk sprake van een centrumfunctie of “aantrekkingskracht”, wat het secundair onderwijs betreft. Deze is het sterkst in het kunstsecundair onderwijs, maar ook het technisch en algemeen secundair onderwijs scoren sterk. Antwerpen behaalt slechts 107%. Dit is meteen het laagste cijfer onder de 13 steden. Ook het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en Genk scoren laag. Gent haalt een gemiddelde waarde onder de 13 steden. Turnhout behaalt de hoogste score met 299%, op ruime afstand gevolgd door Leuven, Brugge en Hasselt.

De aantrekkingskracht van het secundair onderwijs in de 13 steden als geheel gaat er globaal op achteruit tussen 2006-2007 en 2013-2014. De teruggang bedraagt 6 procentpunten De grootsteden gaan iets sterker achteruit. De sterkste teruggang is te vinden in Turnhout, dat echter een hoog niveau behoudt, en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (beide -32 procentpunten). De aantrekkingskracht van secundaire scholen in Sint-Niklaas (+11 procentpunten), Brugge en Mechelen is daarentegen vrij sterk toegenomen.

De indicator kan gelezen worden samen met de indicator ‘Tevredenheid over het aanbod aan onderwijsvoorzieningen in de buurt en in de stad’.