Afsluitingen elektriciteit en aardgas

Het aandeel afgesloten toegangspunten elektriciteit (of aardgas) na advies van de lokale adviescommissie (LAC) ten opzichte van het aantal toegangspunten elektriciteit (of aardgas) in de stad.

Afsluitingen elektriciteit en aardgas: Tabel
Afsluitingen elektriciteit en aardgas: Grafiek
Toelichting

De indicator over het aandeel afsluitingen van elektriciteit en aardgas informeert vooral over het voorkomen van energiearmoede in de stad.

In 2013 is er wat het aandeel afsluitingen van elektriciteit betreft gemiddeld weinig verschil tussen de 13 centrumsteden en het gehele Vlaamse Gewest. Het aandeel aardgasafsluitingen ligt gemiddeld wel hoger in de 13 centrumsteden. Hasselt en Genk kennen het hoogste aandeel elektriciteitsafsluitingen. Het hoogste aandeel aardgasafsluitingen zien we in Oostende, Antwerpen en Hasselt. In Brugge, Roeselare, Turnhout, Aalst en Sint-Niklaas is het aandeel afsluitingen van elektriciteit en aardgas het laagst.

Het aandeel afgesloten toegangspunten voor aardgas ligt veel hoger dan voor elektriciteit. De schulden bij aardgasafnemers lopen vaak sneller op omdat het aandeel van de aardgaskost in het gezinsbudget meestal hoger is dan de elektriciteitskost. De netbeheerders hebben de indruk dat afnemers ook sneller geneigd zijn hun elektriciteitsrekening te betalen omdat voor verwarming op aardgas alternatieven mogelijk zijn, wat voor elektriciteit niet het geval is.

Aangezien deze indicator een maat is voor energie­armoede zijn de verschillen wellicht verklaarbaar door sociaal-economische factoren.

Deze indicator kan gelezen worden samen met ‘Budgetmeters elektriciteit en aardgas’, ‘Personen met overmatige schuldenlast’, ‘Betaalbaarheid van het wonen: woonquote en betalingsmoeilijkheden’ en ‘Huishoudens met betalingsmoeilijkheden’.