Algemeen migratiesaldo

Het verschil tussen de totale inwijking en uitwijking per 1.000 inwoners.

Algemeen migratiesaldo: Tabel
Algemeen migratiesaldo: Grafiek
Toelichting

Het migratiesaldo geeft een eerste indicatie van de aantrekkingskracht van een stad om er te gaan of te blijven wonen. Een gezonde en aangename leefomgeving, een verscheidenheid aan aantrekkelijke woningen, een divers cultureel en recreatief aanbod, een kwalitatief aanbod aan onderwijs op maat van elke jongere, hoger gekwalificeerde banen en diversiteit op de arbeidsmarkt, een breed sociaal leven en een open en communicatief bestuur: al deze factoren spelen een rol in de leefbaarheid van een stad of regio en voor een goed gevoel bij haar inwoners.

In de meeste centrumsteden is het migratiesaldo positief. Dit betekent dat de steden inwoners winnen uit een andere Belgische gemeente of uit het buitenland. Opvallend is evenwel de kentering in het gewicht van dit saldo. De centrumsteden winnen nog steeds inwoners door migratie, maar dit saldo is afgenomen ten opzichte van vorige meting. Hasselt wint het meest inwoners door migratie. Dit wil zeggen dat er in Hasselt tussen 2011 en 2013 9 mensen per 1.000 inwoners meer zijn bijgekomen dan dat er vertrokken zijn.

Sinds 1998 zien we in de meeste centrumsteden, een positieve trend in de aangroei door migratie. De meeste centrumsteden winnen aan aantrekkingskracht, zij het voornamelijk door een groter aantal inwijkingen vanuit het buitenland.

Enkel in Hasselt, Aalst en Oostende en in mindere mate in Roeselare en Sint-Niklaas is het intern of binnenlands migratiesaldo positief. In de overige centrumsteden wordt een negatief binnenlands saldo, ruimschoots gecombineerd door een positief extern saldo. Dit saldo is evenwel in alle centrumsteden afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren.

De indicator kan gelezen worden samen met de andere indicatoren in dit hoofdstuk en meerbepaald met ‘Migratiesaldo naar leeftijd’.