Amateurgezelschappen

Het aantal amateurgezelschappen op jaarbasis per 10.000 inwoners.

Amateurgezelschappen: Tabel
Amateurgezelschappen: Grafiek
Toelichting

In de stad zijn er voor kinderen, jongeren en volwassenen ruime mogelijkheden om te participeren in kunst en cultuur, om zich te ontspannen en/of meer culturele competenties te ontwikkelen. Amateurkunsten bieden mensen een creatieve uitlaatklep. Daarnaast heeft amateurkunst een sociale functie. Het brengt mensen samen. Het is een laagdrempelige structuur om participatie van de burger in cultuur te realiseren.

De meeste centrumsteden beschikken over 5 tot 7 amateurgezelschappen per 10.000 inwoners. Genk, Leuven en Turnhout hebben meer dan 8 amateurgezelschappen per 10.000 inwoners. Aalst en Antwerpen hebben minder dan 5 amateurgezelschappen per 10.000 inwoners.

Het aantal gezelschappen is voor de 13 centrumsteden tezamen in 2013 vrij stabiel ten opzichte van 2010. In een aantal steden, voornamelijk Genk, Brugge en Mechelen, is er vergeleken met 2010 wel een stijging van het aantal amateurgezelschappen per 10.000 inwoners. Er moet wel met een aantal beperkingen rekening gehouden worden voor deze vergelijking in de tijd (zie aandachtspunten).

Theater en muziek (Opendoek, Vlamo, Koor & Stem, MuziekMozaïek) hebben het grootste aandeel in de amateurgezelschappen. In Gent, Aalst en Leuven nemen de dansgroepen een opvallend groot aandeel in.

De indicator kan men samen lezen met de indicatoren ‘Tewerkstelling in de culturele en creatieve sector’, ‘Bezoek podiumkunsten’ en ’Tevredenheid over het cultureel aanbod’. Vanuit een sociaal oogpunt kan men deze indicator samen zien met de indicator ‘Participatie in het verenigingsleven’.