Arbeidsproductiviteit

De arbeidsproductiviteit is de bruto toegevoegde waarde voortgebracht op het grondgebied van een stad door de werkenden actief in die stad. Het is een maat voor de efficiëntie van de werkgelegenheid.

Arbeidsproductiviteit: Tabel
Arbeidsproductiviteit: Grafiek
Toelichting

Deze indicator geeft een indicatie van de economische performantie van een stad. Een toename van de arbeidsproductiviteit betekent dat de hoeveelheid beschikbare arbeidskrachten erin slaagt meer bruto toegevoegde waarde, dus meer welvaart te realiseren.
De arbeidsproductiviteit komt anno 2012 in de 13 steden op gemiddeld 75.523 euro per werkende. Antwerpen en Leuven scoren het hoogst, met een waarde van meer dan 80.000 euro. Er zijn geen negatieve uitschieters. Over het algemeen blijken de steden in Antwerpen en Vlaams-Brabant het sterkst te presteren. Dit geldt in mindere mate ook voor Gent en Sint-Niklaas. Van 2006 tot 2012 scoorde Antwerpen steevast het beste.
De arbeidsproductiviteit is lager in het Vlaamse Gewest als geheel (73.329 euro), en dit gedurende alle beschouwde jaren.
De arbeidsproductiviteit kan niet los gezien worden van data over het gezond economisch weefsel zoals ‘Geproduceerde welvaart’, ‘Netto groei van ondernemingen’ en ‘Overlevingsgraad van ondernemingen’ en ‘Economische specialisatie’ en ‘Kennis en creativiteit van werknemers en zelfstandigen’.