Autodelen

Aantal leden en voertuigen van Cambio en Autopia.

Autodelen: Tabel
Autodelen: Grafiek
Toelichting

Aan de complexe vervoersvraag gedifferentieerd in tijd en ruimte wordt tegemoet gekomen door een efficiënte en evenwichtige inzet van vervoersmodi en infrastructuur. In een leefbare en duurzame stad worden vervoersstromen in de stadsregio onder controle gehouden via vb. autodelen.

Het aantal leden van Cambio en Autopia is het grootst in Antwerpen, Gent en Leuven. In de overige centrumsteden liggen de ledenaantallen beduidend lager. Mechelen is een middenmoter. In alle steden telt Cambio meer leden dan Autopia.

Ondanks het grote aantal leden in Antwerpen springt deze stad er proportioneel gezien minder sterk uit (zie grafiek). Voornamelijk in Gent, Leuven en Mechelen is er een groter ledenaantal per 1.000 inwoners.

In de grootsteden, Antwerpen en Gent, en in iets mindere mate in Leuven en Mechelen zijn zowel bij Cambio als Autopia het grootste aantal voertuigen aanwezig.

Deze indicator kan men samen lezen met andere indicatoren met betrekking tot rationeel milieugebruik zoals ‘Duurzaamheid van de woning’, ‘Milieuvriendelijkheid van het wagenpark’ en ‘Milieubewust handelen’.