Bereikbaar openbaar buurtgroen

Het aandeel (%) van de inwoners dat woont binnen 400 meter loopafstand van openbaar buurtgroen.

Bereikbaar openbaar buurtgroen: Tabel
Bereikbaar openbaar buurtgroen: Grafiek
Toelichting

Buurtgroen is belangrijk voor een gezonde woon- en leefomgeving: het draagt bij aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, het is een belangrijke voorziening voor de uitrusting van de buurt, het bevordert de verwevenheid van functies in de buurt en het kan ook recreatief gebruikt worden en ruimte bieden voor sport en spel in de buurt.

In 2014 woont in elke centrumstad, behalve in Mechelen, meer dan de helft van de inwoners binnen 400m loopafstand van buurtgroen. Meer dan 8 op de 10 inwoners in Leuven, Gent en Antwerpen woont in de nabijheid van buurtgroen, in Oostende is dit zelfs 9 op de 10 inwoners. In Mechelen is dit 46,1% van de inwoners.

Sinds het begin van de registraties is de globale trend een toename van het aandeel inwoners dat woont binnen loopafstand van buurtgroen. Ten opzichte van 2011 is het aandeel inwoners sterk gestegen in Aalst, Turnhout en Sint-Niklaas. In iets mindere mate is dit aandeel ook toegenomen in Oostende en Roeselare. In Genk en Hasselt is er een lichte daling.

Deze indicator kan men samen lezen met ’Groen­indruk‘ en ‘Toegankelijkheid natuur en bos’.