Bereikbaarheid van het centrum van de stad

Aandeel (%) inwoners dat vindt dat ze het centrum van de stad gemakkelijk kunnen bereiken.

Bereikbaarheid van het centrum van de stad: Tabel
Bereikbaarheid van het centrum van de stad: Grafiek
Toelichting

Tevredenheid over de bereikbaarheid van het stadscentrum is een indicator die iets zegt over de transportverbindingen tussen stadsrand en –centrum en de vlotheid waarmee het stadscentrum bereikt kan worden. Een vlot bereikbaar stadscentrum is van belang omdat net daar een resem activiteiten geconcentreerd zitten. Dit gaat om een brede waaier van activiteiten zoals winkelen, administratie tot culturele activiteiten.

Gemiddeld 91% van de stadsinwoners is tevreden over de bereikbaarheid van het centrum van de stad. De tevredenheid is in alle centrumsteden zeer hoog. Het grootste aandeel tevreden inwoners vinden we in Leuven (95,7%) en Oostende (94,5%), het kleinste in Mechelen (85,6%) en Aalst (87,9%).

Ten opzichte van 2011 is de gemiddelde tevredenheid in de centrumsteden gedaald. Ook in de Antwerpse steden Mechelen, Antwerpen en Turnhout is er een daling van de tevredenheid.

Belgen, inwoners jonger dan 55 jaar en hoogopgeleiden zijn meer tevreden over de bereikbaarheid van het centrum van de stad dan niet-Belgen, 55-plussers en lager opgeleiden.

Deze indicator kan men samen lezen met onder andere ‘Basismobiliteit in de wijk’ en ‘Verplaatsingen in de vrije tijd’.