Betaalbaarheid van het wonen: betalingsmoeilijkheden

Aandeel (%) van de inwoners dat het afgelopen jaar problemen heeft gehad om de woonkosten te betalen.

Betaalbaarheid van het wonen: betalingsmoeilijkheden : Tabel
Betaalbaarheid van het wonen: betalingsmoeilijkheden : Grafiek
Toelichting

Betaalbare woningen zijn belangrijk om de woon­zekerheid in de stad te verhogen. In een leefbare en duurzame stad zijn bestaande en nieuwe woningen, zowel op de koop- als huurmarkt, betaalbaar, comfortabel, aangepast of aanpasbaar, en veilig. Wanneer inwoners regelmatig problemen hebben om de woonkosten te betalen (huur, lening), bedreigt dat hun woonzekerheid.

De Vlaamse Wooncode vat de algemene beleidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid op lange termijn samen. Cruciaal is artikel 3: “Iedereen heeft recht op wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd.”

Gemiddeld 7% van de inwoners van de 13 steden heeft het afgelopen jaar problemen gehad om de woonkosten te betalen. Dit is iets minder dan in 2011.

In Genk en Antwerpen heeft 9% van de inwoners problemen om de huur of lening te betalen. In de overige centrumsteden is dit aandeel kleiner. In Hasselt, Mechelen en Roeselare is het aandeel inwoners met betalingsmoeilijkheden het kleinst (4-5%).

Huurders hebben opvallend meer problemen met betalingen voor hun huisvesting dan eigenaars. Ook niet-Belgen hebben het duidelijk moeilijker dan Belgen om hun huur of lening te betalen. In mindere mate hebben jongere inwoners (-35 jaar) en lager opgeleiden eveneens betalingsmoeilijkheden.

Betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en woonzekerheid zijn sleutelbegrippen. De indicator kan dan ook samen bekeken worden met ‘Betaalbaarheid van het wonen: woonquote’, en ‘Vastgoedprijzen’.