Betaalbaarheid van het wonen: woonquote

Aandeel van de inwoners waarvan de totale uitgave van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt van het gezinsinkomen.

Betaalbaarheid van het wonen: woonquote : Tabel
Betaalbaarheid van het wonen: woonquote : Grafiek
Toelichting

De Vlaamse Wooncode vat de algemene beleidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid op lange termijn samen. Cruciaal is artikel 3: “Iedereen heeft recht op wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd.”

Een kwart van de inwoners van de 13 steden heeft in 2014 een woonquote hoger dan 30%. Bovendien is dit aandeel ten opzichte van 2011 toegenomen.

De woonquote is het hoogst in Antwerpen (30%) en Leuven (27%) en het laagst in Kortrijk en Roeselare (±20%).

Uit een vergelijking van de persoonskenmerken blijkt dat huurders een beduidend hogere woonquote hebben dan eigenaars. Aanvullend blijkt dat inwoners die in een appartement wonen een hogere woonquote hebben dan inwoners die in een huis wonen. Inwoners jonger dan 35, lager opgeleiden en niet-Belgen hebben eveneens een hogere woonquote.

Betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en woonzekerheid zijn sleutelbegrippen. De indicator kan dan ook samen bekeken worden met ‘Betaalbaarheid van het wonen: betalingsmoeilijkheden’ en ‘Vastgoedprijzen’.