Bezoek podiumkunsten

Aandeel (%) van de inwoners dat afgelopen jaar één of meerdere podiumvoorstellingen heeft bijgewoond.

Bezoek podiumkunsten: Tabel
Bezoek podiumkunsten: Grafiek
Toelichting

Het aandeel bezoekers van podiumvoorstellingen maakt deel uit van de indicator culturele participatie. In een leefbare en duurzame stad zijn er voor kinderen, jongeren en volwassenen ruime mogelijkheden om te participeren in kunst en cultuur, dankzij een divers en kwalitatief aanbod. Podiumvoorstellingen vormen een belangrijk onderdeel van deze culturele participatie.

6 op de 10 inwoners van de 13 steden bezochten in 2014 een podiumvoorstelling. Tussen de steden onderling zijn er weinig verschillen. Gent en Leuven kennen de hoogste participatiegraden.

Het merendeel van de inwoners doet slechts sporadisch een podiumbezoek. Slechts 5 tot 10% van de bevolking is regelmatige bezoeker (meer dan 6 bezoeken per jaar). Antwerpen, Gent, Leuven en Sint-Niklaas hebben het meeste regelmatige bezoekers (meer dan 12 bezoeken per jaar).

Het podiumkunstenbezoek ligt veel hoger bij jongeren en hoogopgeleiden. Daarnaast ligt het podiumkunstenbezoek ook hoger bij personen met de Belgische nationaliteit en bij personen met inwonende kinderen.

Deze indicator kan samen gelezen worden met andere indicatoren zoals ‘Tevredenheid over het cultureel aanbod’.