Bezoek sportevenement

Aandeel (%) van de inwoners dat afgelopen jaar één of meerdere sportevenementen heeft bijgewoond.

Bezoek sportevenement: Tabel
Bezoek sportevenement: Grafiek
Toelichting

Het aandeel bezoekers van sportevenementen maakt deel uit van de indicator culturele participatie. In een leefbare en duurzame stad zijn er voor kinderen, jongeren en volwassenen ruime mogelijkheden om te participeren in kunst en cultuur, dankzij een divers en kwalitatief aanbod. Sportevenementen zijn een onderdeel van deze cultuurparticipatie.

Gemiddeld 45% van de inwoners van de centrumsteden bezocht in 2014 een sportevenement. De twee grootsteden en Turnhout scoren wat zwakker dan de andere centrumsteden. Ook het aantal frequente bezoekers is in de grootsteden, net als in Leuven, eerder beperkt.

Ten opzichte van 2008 is er een lichte daling in het aandeel bezoekers van een sportevenement, ten opzichte van 2011 is de situatie stabiel. In Genk is er een stijging in 2014 ten opzichte van 2011. In Brugge, Hasselt en Turnhout is er ten opzichte van 2008 een daling van het aandeel bezoekers.

Naar achtergrondkenmerken zijn er veel verschillen. Het meest uitgesproken verschil doet zich voor naar geslacht met dubbel zoveel mannen die een sportevenement bezoeken als vrouwen. Ook jongeren, hogeropgeleiden en personen met inwonende kinderen bezoeken vaker een sportevenement, al zijn de verschillen meestal klein.

De sporadische bezoekers hebben het grootste aandeel in al de centrumsteden. In Genk is bijna 20% van de bevolking regelmatig bezoeker (meer dan 6 keer per jaar).

Deze indicator kan samen bekeken worden met ‘Sportparticipatie’ en ‘Tevredenheid over het aanbod aan sport en recreatie’.