Bezoekers van een plein-, parkevenement of zomerfestival

Aandeel (%) van de inwoners dat afgelopen jaar minstens één keer een plein-, parkevenement of zomerfestival heeft bezocht.

Bezoekers van een plein-, parkevenement of zomerfestival: Tabel
Bezoekers van een plein-, parkevenement of zomerfestival: Grafiek
Toelichting

In een leefbare en duurzame stad zijn er voor kinderen, jongeren en volwassenen ruime mogelijkheden om te participeren in kunst en cultuur, dankzij een divers en kwalitatief aanbod. Plein-, parkevenementen of zomerfestivals vormen een belangrijk onderdeel van dat aanbod.

Ongeveer 6 op de 10 inwoners van de centrumsteden bezochten in 2014 een plein-, parkevenement of zomerfestival. Leuven, Gent, Genk en Mechelen hebben de hoogste participatiescores. Aalst, Turnhout en Roeselare hebben de laagste participatiescores.

Het aandeel bezoekers van een plein-, parkevenement of zomerfestival is stabiel ten opzichte van 2011. Enkel in Turnhout is er een lichte daling die significant is.

Gent, Antwerpen, Oostende en Leuven hebben, met meer dan 10% van de inwoners die meer dan 6 keer per jaar participeren, het grootste aandeel frequente bezoekers van een plein-, parkevenement of zomerfestival.

Mannen bezoeken vaker dan vrouwen een plein-, parkevenement of zomerfestival. Ook jongeren, hoogopgeleiden en gezinnen met inwonende kinderen nemen eerder deel aan een plein-, parkevenement of zomerfestival.

De indicator kan samen gelezen worden met de andere indicatoren inzake cultuurbezoek en culturele participatie. In het bijzonder met de indicatoren ‘Bezoek podiumkunsten’, ‘Bezoek sportevenement’ en ’Tevredenheid over het cultureel aanbod’.