Bezoekers van musea, tentoonstellingen en historische plaatsen

Aandeel (%) van de inwoners dat afgelopen jaar één of meerdere musea, tentoonstellingen of historische plaatsen heeft bezocht.

Bezoekers van musea, tentoonstellingen of historische plaatsen: Tabel
Bezoekers van musea, tentoonstellingen of historische plaatsen: Grafiek
Toelichting

Het aandeel bezoekers van musea, tentoonstellingen of historische plaatsen maakt deel uit van de indicator culturele participatie. In een leefbare en duurzame stad zijn er voor kinderen, jongeren en volwassenen ruime mogelijkheden om te participeren in kunst en cultuur, dankzij een divers en kwalitatief aanbod, onder andere aan musea en tentoonstellingen. De indicator zegt iets over de mate waarin inwoners interesse betonen in cultureel erfgoed (binnen en buiten de eigen stad).

Ongeveer 2 op de 3 inwoners van de steden bezochten in 2014 een museum, tentoonstelling, galerij of historische plaats.

Ongeveer 7 op de 10 inwoners van Gent, Leuven, Brugge, Mechelen en Antwerpen bezochten een museum, tentoonstelling, galerij of historische plaats. Hiermee scoren deze steden het hoogst.

Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen, Brugge en Hasselt hebben het hoogste aandeel frequente bezoekers. Minstens 1 op de 8 inwoners van deze steden bezoekt minstens 7 keer per jaar een museum, tentoonstelling, galerij of historische plaats.

Deze vorm van culturele participatie hangt nauw samen met het opleidingsniveau. De bezoekers van musea, tentoonstellingen en historische plaatsen zijn eerder hoogopgeleid dan laagopgeleid. Daarnaast ligt het aandeel bezoekers hoger bij niet-Belgen en gezinnen zonder inwonende kinderen.

De indicator kan samen gelezen worden met de andere indicatoren inzake cultuurbezoek en culturele participatie. In het bijzonder met de indicatoren ’Bezoek podiumkunsten’ en ’Tevredenheid over het culturele aanbod’.