Bibliotheekbezoek

Aandeel (%) van de bevolking dat het afgelopen jaar een openbare bibliotheek bezocht.

Bibliotheekbezoek: Tabel
Bibliotheekbezoek: Grafiek
Toelichting

Het aandeel bibliotheekbezoekers maakt deel uit van de indicator culturele participatie. Lezen blijft essentieel voor elke burger. Het is een belangrijke opstap tot het verwerven van culturele competentie en tot het tot stand brengen van een zo ruim en sociaal mogelijke participatie in cultuur. Een belangrijke partner in het bevorderen van de leescultuur en het leesplezier blijven de bibliotheken. Deze groeien steeds meer uit tot multimedia centra waar naast boeken, documentatie en tijdschriften, ook audiovisueel materiaal en nieuwe media worden aangeboden. Zo hebben ze, als publiek informatie- en kennishuis, ook de belangrijke taak mee te evolueren in de nieuwe kennismaatschappij en de burger vertrouwd te maken met de ICT-kanalen. Bibliotheken zijn als collectieve voorziening met een up-to-date kwantitatief en kwalitatief aanbod onmisbaar in een leefbare en duurzame stad wil men de cultuur- en kenniswereld van woord, beeld en muziek voor een groot publiek toegankelijk maken.

Ruim de helft van de inwoners van de 13 steden bezocht in 2014 een bibliotheek. Het aandeel bezoekers daalt gemiddeld ten opzichte van 2008, maar stijgt ten opzichte van 2011. In de steden individueel is er in Aalst en Roeselare een stijging van het bibliotheekbezoek ten opzichte van 2011. Genk, Hasselt, Oostende en Roeselare hebben de hoogste percentages bezoekers. Mechelen en Turnhout hebben de laagste percentages en zitten duidelijk onder het gemiddelde van de 13 steden. In de meeste centrumsteden bezoekt 20% tot 25% van de bevolking de bibliotheek meer dan 6 keer per jaar.

Het bibliotheekbezoek ligt het hoogst bij vrouwen, jongeren, hogeropgeleiden en gezinnen met inwonende kinderen.

Deze indicator kan men samen lezen met andere indicatoren over het stimuleren van culturele participatie, zoals ’Bezoek podiumkunsten’, ’Bezoek sportevenement’, ’Bezoekers van musea, tentoonstellingen of historische plaatsen’ en ’Tevredenheid over het cultureel aanbod’.