Bioscoopbezoek

Aandeel (%) van de inwoners dat het afgelopen jaar de bioscoop bezocht.

Bioscoopbezoek: Tabel
Bioscoopbezoek: Grafiek
Toelichting

Het aandeel bioscoopbezoekers is een onderdeel van de vraag naar culturele participatie van de inwoners. In een leefbare en duurzame stad zijn er voor kinderen, jongeren en volwassenen ruime mogelijkheden om te participeren in kunst en cultuur, dankzij een divers en kwalitatief aanbod.

In de 13 steden bezochten gemiddeld 7 op de 10 inwoners een bioscoop in 2014. Genk, Hasselt, Sint-Niklaas en Turnhout scoren boven het gemiddelde. Aalst, Roeselare en Oostende scoren onder het gemiddelde, maar in het algemeen is het verschil tussen de steden beperkt.

Het gemiddeld aandeel inwoners dat in het voorbije jaar een bioscoop bezocht, is gestegen ten opzichte van 2008 en 2011. Ook binnen de steden stijgt het aandeel bioscoopbezoekers nagenoeg overal ten opzichte van de vorige meetpunten. Enkel in Gent zijn er geen verschillen opgetekend. Het zal niet verbazen dat bioscoopbezoek vooral populair is bij de jongste leeftijdsgroep (17- tot 34-jarigen), bijna 9 op de 10 jongeren participeren, bij de 35- tot 55-jarigen neemt dit af tot ongeveer 7 op de 10 en bij de 55-plussers bezoekt slechts 4 op de 10 minstens jaarlijks een bioscoop.

Het merendeel van de bioscoopgangers gaat sporadisch naar de film. Slechts een minderheid gaat meer dan 6 keer per jaar naar de bioscoop.

Deze indicator kan men samen lezen met andere indicatoren over het stimuleren van culturele participatie, zoals ‘Bezoek podiumkunsten’, ’Bezoek sportevenementen’, ’Bibliotheekbezoek’, ’Bezoekers van musea, tentoonstellingen of historische plaatsen’ en ’Tevredenheid over het cultureel aanbod’.