Budgetmeters elektriciteit en aardgas

Het aandeel ingeschakelde budgetmeters elektriciteit (of aardgas) ten opzichte van het aantal toegangspunten elektriciteit (of aardgas) in de stad.

Budgetmeters elektriciteit en aardgas: Tabel
Budgetmeters elektriciteit en aardgas: Grafiek
Toelichting

De indicator over het aandeel budgetmeters elektriciteit en aardgas informeert vooral over het voorkomen van energiearmoede in de stad.

In 2013 ligt het aandeel budgetmeters zowel voor elektriciteit als voor aardgas gemiddeld hoger in de 13 centrumsteden dan in het gehele Vlaamse Gewest.

Tussen 2011 en 2013 blijft het aandeel budgetmeters elektriciteit in de meeste steden vrij stabiel, het aandeel budgetmeters aardgas neemt op de meeste plaatsen toe.

Het aandeel budgetmeters ligt het hoogst in Antwerpen, Gent, Aalst, Oostende en Genk (hier vooral de budgetmeters elektriciteit). In Leuven, Hasselt en Brugge is het aandeel budgetmeters het laagst.

Aangezien deze indicator een maat is voor energiearmoede, zijn de verschillen deels verklaarbaar door sociaal-economische factoren.

Deze indicator kan gelezen worden samen met ‘Afsluitingen elektriciteit en aardgas’, ‘Personen met overmatige schuldenlast’, ‘Betaalbaarheid van het wonen: woonquote en betalingsmoeilijkheden’ en ‘Huishoudens met betalingsmoeilijkheden’.