Buurtproblemen: vandalisme

Aandeel (%) inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van vandalisme.

Buurtproblemen: vandalisme: Tabel
Buurtproblemen: vandalisme: Grafiek
Toelichting

Deze indicator brengt een deelaspect van het veiligheidsgevoel in de stedelijke omgeving in beeld. In een leefbare en duurzame stad zorgt men voor de veiligheid van mensen door systematisch een reeks van problemen aan te pakken zoals de criminaliteit, (geluids)overlast, verstoring van de openbare orde, vandalisme, brandveiligheid en milieuhinder.

In 2014 heeft in de centrumsteden gemiddeld 1 op de 10 inwoners last van vandalisme. In Antwerpen, Gent en Genk is de hinder het grootst met meer dan 10%. In Roeselare, Kortrijk en Brugge is de hinder het kleinst met minder dan 5%.

Vandalisme is een samengestelde indicator bestaande uit vernieling van straatmeubilair en graffiti. In Antwerpen en Genk heeft 10,2% van de inwoners last van vernieling van het straatmeubilair. De hinder is het kleinst in Roeselare met 2,2%. De hinder door graffiti is het grootst in de grootsteden en kleiner in de overige centrumsteden.

Ten opzichte van 2011 is het aandeel inwoners met hinder van vandalisme stabiel gebleven.

Mannen geven vaker dan vrouwen aan dat ze last hebben van graffiti in hun buurt. Op het vlak van vernieling van straatmeubilair geven hoger opgeleiden minder vaak aan er overlast van te hebben dan lager opgeleiden.

Deze indicator leest men het best samen met indicatoren zoals ‘Algemeen onveiligheidsgevoel’, ‘Buurtproblemen: lawaaihinder’ en ‘Buurtproblemen: milieuhinder’.