Buurtproblemen: verkeershinder

Aandeel (%) inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van agressief verkeersgedrag in de wijk en aandeel (%) inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van onaangepaste snelheid van het verkeer in de buurt.

Buurtproblemen: verkeershinder: Tabel
Buurtproblemen: verkeershinder: Grafiek
Toelichting

Deze indicator brengt een deelaspect van het veiligheidsgevoel in de stedelijke omgeving in beeld. In een leefbare en duurzame stad zorgt men voor de veiligheid van mensen door systematisch een reeks van problemen aan te pakken zoals de criminaliteit, (geluids)overlast, verstoring van de openbare orde, brandveiligheid en milieuhinder.

In 2014 geeft gemiddeld 22,3% van de inwoners van de centrumsteden aan last te hebben van agressief verkeersgedrag in de wijk en 41,6% van de inwoners van auto’s en/of vrachtwagens die te snel rijden in de buurt.

Het aandeel inwoners dat last heeft van agressief verkeersgedrag in de wijk is het grootst in Antwerpen (27,2%), Sint-Niklaas (24,1%), Gent (24%) en Aalst (23,1%) en het kleinst in Leuven (15%). Het aandeel inwoners dat last heeft van te snel rijdende auto’s en/of vrachtwagens in de buurt is het grootst in Aalst en Sint-Niklaas waar dit rond 50% schommelt. In Oostende (33,5%) en Leuven (34,7%) is de hinder het kleinst.

Het aandeel inwoners dat last heeft van agressief verkeersgedrag is voor het totaal van de 13 centrumsteden stabiel gebleven. Enkel in Mechelen is er een daling van de overlast en in Roeselare een toename. In de centrumsteden is er in 2014 gemiddeld een daling van het aandeel inwoners dat last heeft van te snel rijdende auto’s. Ook in Antwerpen en Mechelen is dit aandeel afgenomen.

Mannen en lager opgeleiden geven vaker aan last te hebben van agressief verkeersgedrag dan vrouwen en hoger opgeleiden. Op het vlak van onaangepaste snelheid hebben jongeren minder last dan 35-55 jarigen. Ook niet-Belgen en bewoners zonder inwonende kinderen hebben minder last van onaangepaste snelheid in de buurt.

De indicator kan men het best samen bekijken met ‘Verkeersslachtoffers’, ‘Verkeersslachtoffers bij fietsers’ en ‘Tevredenheid over de verkeersveiligheid’.