Criminaliteitsgraad voor autodiefstal, handtasdiefstal en woninginbraak

De criminaliteitsgraden van de geregistreerde feiten autodiefstal, handtasdiefstal en woninginbraak per 1.000 inwoners.

Criminaliteitsgraad voor autodiefstal, handtasdiefstal en woninginbraak: Tabel
Criminaliteitsgraad voor autodiefstal, handtasdiefstal en woninginbraak: Grafiek
Toelichting

In een leefbare en duurzame stad probeert men de veiligheid te verhogen ondermeer door systematisch een reeks van problemen zoals diefstal, overlast, verstoring van openbare orde, en dergelijke aan te pakken. Steden streven dan ook naar een zo laag mogelijke criminaliteit.

De criminaliteitsgraden voor zowel autodiefstal, handtasdiefstal en woninginbraak liggen ook in 2012-2013 hoger in de 13 centrumsteden gemiddeld dan in het Vlaamse Gewest.

Het aandeel autodiefstallen is met 1,65 diefstallen per 1.000 inwoners in 2012-2013 het grootst in Antwerpen. In de overige centrumsteden is het aandeel kleiner dan 1 per 1.000 inwoners. Sinds 2000-2001 is het aandeel autodiefstallen in alle centrumsteden sterk afgenomen met de meest opvallende daling in Hasselt van 5,5 naar 0,9 diefstallen per 1.000 inwoners en in Antwerpen van 5,22 naar 1,65 diefstallen per 1.000 inwoners

In alle steden is het aandeel handtasdiefstallen kleiner dan 1 per 1.000 inwoners. In Antwerpen (0,69 per 1.000 inwoners), Sint-Niklaas (0,31 per 1.000 inwoners) en Gent (0,30 per 1.000 inwoners) werd het grootste aandeel feiten geregistreerd. Het aandeel handtasdiefstallen is in de meeste steden afgenomen, met de grootste daling in Antwerpen en Mechelen. In Roeselare is het aandeel handtasdiefstallen sinds 2000-2001 licht aan het toenemen.

In de grootsteden Gent en Antwerpen is er met respectievelijk 8,7 en 8,4 woninginbraken per 1.000 inwoners een groter aandeel inbraken dan in de overige centrumsteden. In de centrumsteden bedraagt het aandeel inbraken in 2012-2013 gemiddeld 6,4 per 1.000 inwoners. Ten opzichte van 2000-2001 is het aandeel woninginbraken in 6 op de 13 centrumsteden toegenomen. In Gent is er een opvallende stijging van 4,1 inbraken per 1.000 inwoners in 2000-2001 naar 8,7 inbraken per 1.000 inwoners in 2012-2013. In Mechelen en Hasselt is het aandeel woninginbraken ten opzichte van 2000-2001 het sterkst gedaald.

Men kan deze indicator lezen samen met andere indicatoren met betrekking tot veiligheid, zoals ‘Algemeen onveiligheidsgevoel’.