Diversiteit stadspersoneel naar herkomst

Aandeel (%) personen van buitenlandse herkomst in het stadspersoneel, op 1 januari van het jaar.

Diversiteit stadspersoneel naar herkomst: Tabel
Diversiteit stadspersoneel naar herkomst: Grafiek
Toelichting

Het aandeel personen van buitenlandse herkomst bij het stadspersoneel geeft een aanduiding van de mate waarin het stadsbestuur, het OCMW en de politiezone gericht zijn op de gelijkwaardige behandeling van diverse bevolkingsgroepen. Personen van buitenlandse herkomst die werken voor de stad bekleden een voorbeeldfunctie inzake integratie en vormen een belangrijke verbinding tussen de stadsdiensten en de diverse bevolkingsgroepen in de stad.

Begin 2013 is 13% van het personeel van de 13 steden van buitenlandse herkomst. Dat ligt een pak lager dan het aandeel personen van buitenlandse herkomst in de bevolking van 18 tot 65 jaar (31%). Tegenover 2009 is het aandeel personen van buitenlandse herkomst in het stadspersoneel weliswaar met 3 procentpunten toegenomen, maar tegelijk is het aandeel van deze groep in de bevolking in dezelfde periode toegenomen met 6 procentpunten. In Genk ligt het aandeel personen van buitenlandse herkomst in het stadspersoneel het hoogst (25%), in Roeselare het laagst (5%).

In de 13 steden samen ligt het aandeel personen van buitenlandse herkomst in het stadspersoneel bijna 2,5 keer lager dan het aandeel van deze groep in de bevolking van 18 tot 65 jaar.

De ondervertegenwoordiging van personen van buitenlandse herkomst ligt bij de hoogste salarisgroep nog sterk hoger. In 2013 is iets minder dan 4% van de groep personeelsleden met het hoogste loon een persoon van buitenlandse herkomst. Dat aandeel ligt goed 8 keer lager dan het aandeel personen van buitenlandse herkomst in de bevolking van 18 tot 65 jaar. Het aandeel personen van buitenlandse herkomst in de hoogste salarisgroep ligt het hoogst in Genk (10%). In Kortrijk, Aalst, Brugge, Leuven en Oostende is dit aandeel minder dan 2%.

Het aandeel personen van buitenlandse herkomst in de hoogste salarisgroep is tussen 2009 en 2013 in de 13 steden beperkt gestegen.

Het aandeel personen van buitenlandse herkomst ligt het hoogst bij de diensten van het OCMW. Voor de 13 steden samen gaat het daar om 17%. Bij de stedelijke diensten in strikte zin ligt het aandeel personen van buitenlandse herkomst op 10%. Bij de personen tewerkgesteld bij de politiezone ligt het aandeel personen van buitenlandse herkomst het laagst (5%). Deze aandelen liggen respectievelijk ongeveer 2, 3 en 6 keer lager dan het aandeel personen van buitenlandse herkomst in de bevolking tussen 18 en 65 jaar. Deze verhouding is min of meer gelijk in de meeste steden. Uitzonderingen hierop zijn Genk met relatief veel personen van buitenlandse herkomst bij de stedelijke diensten in strikte zin en bij de politie en Hasselt met relatief veel personen van buitenlandse herkomst bij de politie.

Deze indicator wordt best samen gelezen met volgende indicatoren: ‘Participatie van allochtonen in het secundair onderwijs op basis van thuistaal’, ‘Herkomstkloof in de werkzaamheid’, ‘Werkloosheidsgraad personen van buitenlandse herkomst’, ‘Houding tegenover diversiteit’, ‘Diversiteit stadspersoneel naar geslacht’ en ‘Diversiteit stadspersoneel naar leeftijd’.