Duurzaamheid van de woning

De duurzaamheid van de woning wordt in beeld gebracht door:

Aandeel (%) inwoners dat aangeeft in een woning te wonen waarvan het dak geïsoleerd is, er dubbel of driedubbel glas is en die uitgerust is met een energiezuinige condensatieketel of hoogrendementsketel.

Aandeel (%) inwoners dat aangeeft in een woning te wonen die aan energierecuperatie doet, zij het via een groendak, of via zonnepanelen, zonneboiler of hergebruik van regenwater via regenwaterput.

Duurzaamheid van de woning: Tabel
Duurzaamheid van de woning: Grafiek
Toelichting

De Vlaamse Wooncode vat de algemene beleidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid op lange termijn samen. Cruciaal is artikel 3: “Iedereen heeft recht op wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd.”

Gemiddeld 50% van de inwoners geeft aan te wonen in een woning die energiezuinig is. Het grootste aandeel vinden we terug in Turnhout, Mechelen, Leuven en Brugge, het kleinste aandeel in Antwerpen en Oostende.

Inwoners beschikken voornamelijk over (drie)dubbel glas in de woning (88%). In mindere mate beschikken ze over een goed geïsoleerd dak (74%) en in nog mindere mate over een energiezuinige condensatieketel of hoogrendementsketel (64%).

Eén op vier inwoners geeft aan te wonen in een woning waar energierecuperatie aan de orde is. Dit aandeel verschilt sterk van stad tot stad, gaande van 61% in Roeselare tot 13% in Antwerpen. Een vijfde van de inwoners hergebruikt water uit de regenput. In kleinere aandelen beschikken ze over zonnepanelen (9%), zonneboilers (3%) en groendaken (3%).

Eigenaars geven aan veel meer te investeren in energiebesparende maatregelen tegenover huurders.

Voornamelijk open/halfopen bebouwingen en huizen die gebouwd zijn in de periode 1990 tot nu zijn voorzien van energiebesparende maatregelen. Rijhuizen, appartementen en oudere woningen hebben deze voorzieningen in mindere mate.

Betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en woonzekerheid zijn sleutelbegrippen. Men kan de indicator dan ook samen lezen met onder andere ‘Structurele problemen in de woning’ en ‘Tevredenheid over de woning’.