Energiepeil van nieuwbouw en verbouwing

Het gemiddelde energiepeil (E-peil) van nieuwbouwwoningen en -appartementen in de stad. Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste installaties ervan in standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning.

Energiepeil van nieuwbouw en verbouwing: Tabel
Energiepeil van nieuwbouw en verbouwing: Grafiek
Toelichting

Het gemiddelde E-peil van nieuwbouwwoningen en -appartementen informeert voornamelijk over het rationele energie- en milieugebruik van nieuwe woongebouwen in de stad. In een leefbare en duurzame stad gaan de bewoners en de beheerders rationeel om met energie en grondstoffen in de woning.

In 2013 ligt het gemiddelde E-peil van nieuwbouwwoningen en -appartementen in de 13 centrumsteden quasi gelijk met dat in het gehele Vlaamse Gewest.

Het hoogste gemiddelde E-peil is er in Aalst, Hasselt, Leuven, Antwerpen en Oostende. In Mechelen, Sint-Niklaas, Kortrijk en Brugge ligt het gemiddelde E-peil het laagst in 2013.

Over de jaren heen neemt het gemiddeld E-peil stelselmatig af. Hier speelt wel een vertragingseffect gezien de doorlooptijd van het bouwproject. Die doorlooptijd start op het moment van de vergunningsaanvraag over het ganse bouwproces tot de ingebruikname. Na de ingebruikname is er nog zes maand de tijd om de EPB-aangifte in te dienen. Deze doorlooptijd bedraagt al gauw twee, drie of meer jaar. Zo zal het feit dat vanaf 2012 E70 geldt (aanvraagjaar) zich pas na een jaar of twee vertalen in deze cijfers (indienjaar).

Deze indicator kan samen gelezen worden met ‘Energieverbruik (aardgas en elektriciteit) van huishoudens’ en ‘Energieverbruik via energieprestatie­certificaten’.