Energieverbruik (aardgas en elektriciteit) van huishoudens

Het energieverbruik drukt in MWh per toegangspunt het verbruik van aardgas en elektriciteit van de huishoudens uit.

Energieverbruik (aardgas en elektriciteit) van huishoudens: Tabel
Energieverbruik (aardgas en elektriciteit) van huishoudens: Grafiek
Toelichting

Het energieverbruik van de huishoudens informeert voornamelijk over het rationele energie- en milieugebruik in de stad. In een leefbare en duurzame stad gaan de bewoners en de beheerders rationeel om met energie en grondstoffen in de woning.

In de centrumsteden wordt gemiddeld 3,5 MWh per toegangspunt aan elektriciteit verbruikt. In Aalst, Hasselt, Roeselare en Sint-Niklaas is dit in 2012 ongeveer 4 MWh per toegangspunt. Er is nauwelijks verschil in het elektriciteitsverbruik tussen 2011 en 2012.

Het aardgasverbruik is in 2012 in de centrumsteden gemiddeld 14 MWh per toegangspunt. In Aalst, Brugge en Leuven is dit meer dan 15 MWh per toegangspunt, in Oostende 12 MWh per toegangspunt. Het lagere verbruik in Oostende kan verklaard worden door het hogere aandeel vakantiewoningen en tweede verblijven met een lagere bezettingsgraad in de winter.

Het aardgasverbruik ligt in 2012 duidelijk hoger, dit mogelijk door het koudere weer in dat jaar.

Deze indicator kan men lezen samen met ‘Milieubewust handelen’.