Energieverbruik via energieprestatiecertificaten

Het gemiddelde energieverbruik voor bestaande residentiële gebouwen in de stad uitgedrukt in een kengetal (in kWh/m2) weergegeven op een energieprestatiecertificaat (EPC). Het kengetal is de berekende energiescore van de woning. Hoe lager dit kengetal, hoe energiezuiniger de woning.

Energieverbruik via energieprestatiecertificaten: Tabel
Energieverbruik via energieprestatiecertificaten: Grafiek
Toelichting

De indicator over het gemiddeld EPC-kengetal informeert over de energiezuinigheid van verkochte of verhuurde residentiële gebouwen in de stad. In een leefbare en duurzame stad gaan de bewoners en de beheerders rationeel om met energie en grondstoffen in de woning.

In 2013 ligt het EPC-kengetal gemiddeld lager in de 13 centrumsteden (364 kWh/m2) dan in het gehele Vlaamse Gewest (414 kWh/m2). Appartementen en woningen in gesloten bebouwing hebben doorgaans immers een lager EPC-kengetal en zijn dus energiezuiniger.

Het hoogste gemiddelde EPC-kengetal is er in Roeselare, Aalst en Kortrijk, de laagste waarden noteren we in Oostende, Leuven, Antwerpen en Turnhout.

Zowel in het gehele Vlaamse Gewest als in de centrumsteden vertoont het gemiddeld EPC-kengetal voor bestaande residentiële gebouwen geen duidelijke trend tussen 2009 en 2013 en vertonen de waarden een schommelend verloop.

Deze indicator kan gelezen worden samen met ‘Energieverbruik (aardgas en elektriciteit) van huishoudens’.