Fierheid over de eigen stad

Aandeel (%) van de bevolking, dat fier is op zijn stad.

Fierheid over de eigen stad: Tabel
Fierheid over de eigen stad: Grafiek
Toelichting

 

Fierheid over de stad wijst op een positieve kijk op de culturele identiteit en de uitstraling van de stad. Die identiteit en uitstraling verder ontwikkelen maakt het voor inwoners gemakkelijker om zich verbonden te voelen met de stad. Stadsgebruikers zullen zich aangetrokken voelen tot de culturele rijkdom van de stad.

In 2014 zijn gemiddeld 3 op de 4 inwoners van de centrumsteden fier over hun stad. De verschillen tussen de 13 steden zijn echter groot. In Brugge zijn 9 op de 10 inwoners fier op hun stad, in Turnhout nog de helft. Globaal gaat de fierheid over de stad er op vooruit. Dat verschil met 2011 wijst voor 7 van de 13 centrumsteden op een betekenisvolle vooruitgang. Vooral in Antwerpen, Mechelen, Turnhout en Aalst boekt men forse winst in vergelijking met 2011. Turnhout heeft het peil van 2008 wel nog niet opnieuw bereikt. Hasselt – met de tweede hoogste score in 2008 en 2011 – zakt naar de vierde plaats in 2014 en moet Gent en Leuven laten voorgaan. Kortrijk gaat er alleen ten opzichte van 2008 op vooruit. Genk, Roeselare, Leuven en Aalst hebben de dip van vorige meting grotendeels verwerkt.

Een hoge globale fierheid betekent niet dat de bevolking het unaniem eens is met de stelling. Voor Turnhout is een vijfde het (helemaal) oneens. In Sint-Niklaas, Oostende en Aalst gaat het om circa 10%. Over het algemeen zijn oudere inwoners en hogeropgeleiden iets fierder over hun stad.

Deze indicator hangt samen met de vele tevredenheidsindicatoren uit de Stadsmonitor. Bijvoorbeeld: ‘Tevredenheid over de stad/de buurt’, ‘Tevredenheid over de uitstraling van gebouwen in de buurt’, ‘Tevredenheid over het cultureel aanbod’, ‘Tevredenheid over het aanbod aan uitgaansgelegenheden, restaurants en cafés’,….