Fietsvriendelijk karakter van de buurt

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over het fietsvriendelijk karakter van de buurt.

Fietsvriendelijk karakter van de buurt: Tabel
Fietsvriendelijk karakter van de buurt: Grafiek
Toelichting

De tevredenheid over het fietsvriendelijk karakter van de buurt zegt iets over fietsinfrastructuur en de verkeersveiligheid voor fietsers in de buurt. In een duurzame en leefbare stad wordt de infrastructuur uitgebouwd met specifieke aandacht voor comfort, veiligheid en tijdswinst.

In 2014 zijn 4 op de 10 stedelingen tevreden over het fietsvriendelijk karakter van de buurt. De inwoners van Gent (29,2%) en Aalst (25,4%) zijn het minst tevreden. In Brugge (52,4%), Genk (59,3%), Hasselt (53,3%) en Oostende (50,8%) zijn meer dan de helft van de inwoners tevreden.

In bijna alle steden is men het meest tevreden over het onderhoud van de fietspaden. Gemiddeld zijn meer dan de helft van de stedelingen hierover tevreden. Daartegenover zijn slechts 30% van de inwoners tevreden over het aanbod aan fietsenstallingen in de buurt.

In 2011 werd de verkeersveiligheid van de fietspaden en het aanbod aan fietspaden in de buurt eveneens bevraagd. De tevredenheid over het aanbod aan fietspaden is gedaald (van 51,4% naar 48,7%), terwijl de tevredenheid over de verkeersveiligheid van de fietspaden gemiddeld genomen toenam (van 45,2% naar 48,6%). In Gent, Brugge, Oostende en Turnhout is deze toename van de tevredenheid over de verkeersveiligheid van de fietspaden significant.

Deze indicator kan men lezen samen met onder andere ‘Verkeersslachtoffers bij fietsers’, ‘Tevredenheid over de verkeersveiligheid’ en ‘Tevredenheid over de staat van de wegen, voet- en fietspaden’.