Geproduceerde welvaart per inwoner

De bruto toegevoegde waarde per inwoner is de som van de voortgebrachte goederen en diensten op het grondgebied van een stad of regio in verhouding tot het inwoneraantal. Het is een maat voor de geproduceerde welvaart in een stad.

Geproduceerde welvaart per inwoner: Tabel
Geproduceerde welvaart per inwoner: Grafiek
Toelichting

Deze indicator geeft een indicatie van de economische betekenis van een stad. Toename van de bruto toegevoegde waarde is wenselijk omwille van het belang van een sterk economisch draagvlak.

De bruto toegevoegde waarde per inwoner bedroeg gemiddeld 43.826 euro in de 13 steden in 2012. Leuven scoort het sterkst met een bruto toegevoegde waarde per inwoner die 39% hoger is dan gemiddeld in de 13 steden. Leuven kenmerkt zich door de relatief sterkste vertegenwoordiging van overheid (onderwijsinstellingen), maar ook van financiële instellingen in de bruto toegevoegde waarde. Verder situeren de twee grote steden Antwerpen en Gent, en ook Turnhout en Hasselt zich boven het gemiddelde van de 13 steden. In Genk heeft de sector van de niet-financiële vennootschappen (bedrijven) het hoogste aandeel in de bruto toegevoegde waardevorming (78%). Steden zijn kernen van welvaartscreatie. Immers, de bruto toegevoegde waarde per inwoner is in het Vlaamse Gewest 31% lager dan in de 13 steden. In de 13 steden als geheel hebben overheid (S13) en financiewezen (S12) een opvallend groter aandeel in de bruto toegevoegde waarde dan in heel het Vlaamse Gewest. Het omgekeerde geldt voor de zelfstandigen (S14).

De geproduceerde welvaart kan niet los gezien worden van data over het gezond economisch weefsel zoals ‘Netto groei van ondernemingen’ en ‘Overlevingsgraad van ondernemingen’, ‘Economische specialisatie’ en ‘Kennis en creativiteit van werknemers en zelfstandigen’.