Bezoek park, speeltuin of speelplein: Gezinsfocus

Aandeel (%) van de inwoners die leven in een huishouden die leven in een huishouden met/zonder inwonende kinderen dat het afgelopen jaar een park, speeltuin of speelplein bezocht.

Bezoek park, speeltuin of speelplein: Gezinsfocus: Tabel
Bezoek park, speeltuin of speelplein: Gezinsfocus: Grafiek
Toelichting

In een leefbare en duurzame stad zijn er voor alle bevolkingsgroepen ruime mogelijkheden om zich te ontspannen en de vrije tijd in te vullen. Het parkbezoek of bezoek aan een speeltuin, speelplein zegt iets over het gebruik van deze ruimtes door huishoudens met en huishoudens zonder kinderen, hoewel dit niet noodzakelijk in de stad zelf plaats vindt.

Ongeveer 9 op de 10 inwoners hebben het afgelopen jaar een park bezocht. Het verschil tussen de steden is eerder beperkt voor huishoudens met inwonende kinderen: in Roeselare en Kortrijk bezocht het kleinste aandeel van deze gezinnen een park (85,5%), in Antwerpen het grootste aandeel (96,6%). Het verschil in parkbezoek voor huishoudens zonder inwonende kinderen is groter. In Sint-Niklaas bezochten 3 op de 4 huishoudens zonder inwonende kinderen een park het afgelopen jaar, terwijl dit in Mechelen 94% bedraagt.

Het aandeel huishoudens dat een speeltuin of speelplein bezoekt ligt lager dan het aandeel dat een park bezoekt. 2 op de 3 huishoudens met inwonende kinderen hebben het afgelopen jaar een speeltuin of speelplein bezocht, terwijl dit voor huishoudens zonder inwonende kinderen iets meer dan 1 op 3 bedraagt. In Antwerpen bezochten de meeste huishoudens met kinderen een speeltuin of speelplein (73,4%), terwijl in Kortrijk slechts 56% van de huishoudens met inwonende kinderen een speeltuin of speelplein bezochten.

Voor het geheel van de 13 centrumsteden zijn er significante verschillen tussen huishoudens met en huishoudens zonder inwonende kinderen. Huishoudens met inwonende kinderen bezoeken bijna dubbel zo veel een speeltuin of speelplein als huishoudens zonder inwonende kinderen. Dit verschil geldt ook voor elke stad afzonderlijk. Huishoudens met inwonende kinderen bezoeken ook meer een park. Dit geldt zowel voor het geheel van de 13 steden als voor Antwerpen en Sint-Niklaas afzonderlijk.