Jonge verkeersslachtoffers: Gezinsfocus

Aantal dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers en aantal dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers bij fietsers per 10.000 min 20-jarigen.

Jonge verkeersslachtoffers: Gezinsfocus: Tabel
Jonge verkeersslachtoffers: Gezinsfocus: Grafiek
Toelichting

Deze indicator zegt iets over de objectieve verkeersveiligheid in de stad. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar in het verkeer. Deze indicator kan samen gelezen worden met de indicatoren die de subjectieve verkeersveiligheid in beeld brengen.

Het aantal jonge dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers per 10.000 min 20-jarigen is voor de periode 2011-2013 voor de 13 centrumsteden (4,0) nagenoeg hetzelfde als voor het Vlaamse Gewest (3,9).

Het gemiddeld jaarlijks aantal dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers in de centrumsteden ligt voor de periode 2011-2013 tussen 2,7 (Mechelen) en 6,0 (Hasselt) per 10.000 jongeren onder de 20 jaar. Steden met het hoogste aandeel jonge verkeersslachtoffers zijn naast Hasselt ook Gent (5,2) en Kortrijk (5,8).

Gemiddeld genomen over de 13 centrumsteden is er 1,1 dode of zwaargewonde fietser per 10.000 jongeren onder de 20 jaar voor de periode 2011-2013. Gent (2,0), Leuven (2,0), Sint-Niklaas (2,0) en Mechelen (1,9) hebben het hoogste aandeel verkeerslachtoffers bij fietsers onder de 20 jaar. Hasselt (0,2) en Antwerpen (0,5) hebben het laagste aandeel. In Antwerpen, Genk, Brugge en Aalst is het aandeel verkeerslachtoffers bij fietsers onder de 20 jaar in elk van de onderzochte periodes lager dan gemiddeld in de 13 centrumsteden. In Roeselare, Mechelen, Leuven en Sint-Niklaas geldt het omgekeerde.

Gemiddeld genomen is er voor de 13 centrumsteden tegenover 2005-2007 een daling van het aandeel jonge verkeersslachtoffers en het aandeel jonge verkeersslachtoffers bij fietsers. Dit geldt ook zo voor elke centrumstad afzonderlijk, behalve in Hasselt en in Gent. In Hasselt neemt het aandeel jonge verkeersslachtoffers toe ten opzichte van 2005-2007. In Gent neemt het aandeel jonge verkeersslachtoffers bij fietsers toe.