Mantelzorg voor de opvang van kleine kinderen: Gezinsfocus

Aandeel (%) van de inwoners dat mantelzorg biedt voor de opvang van kleine kinderen.

Mantelzorg voor de opvang van kleine kinderen: Gezinsfocus: Tabel
Mantelzorg voor de opvang van kleine kinderen: Gezinsfocus: Grafiek
Toelichting

De mate waarin mensen zorgen voor elkaar zegt veel over de sociale cohesie en de kwaliteit van het zorgsysteem. In een leefbare en duurzame stad is het zorgsysteem aangepast aan de diversiteit van doelgroepen, grijpt het zo weinig mogelijk in, sluit het zoveel mogelijk aan op de vertrouwde leefomgeving en krijgen mantelzorgers voldoende actieve ondersteuning.

Gemiddeld zorgen 12% van de inwoners van de 13 steden wekelijks of dagelijks voor de opvang van kleine kinderen. Er is behoorlijk veel verschil tussen de steden. Zo zijn de aandelen van Gent, Leuven en Oostende laag. Minder dan 1 op 10 inwoners vangen kinderen wekelijks of meer op. In Genk ligt het aandeel bijna dubbel zo hoog (17,9%).

Mantelzorg houdt sterk verband met de leeftijd. 55-plussers zorgen duidelijk meer voor de opvang van kleine kinderen dan de andere leeftijdsgroepen. Bijna één op vijf 55-plussers zorgt wekelijks voor de opvang van kleine kinderen. In Genk en Roeselare zijn dit meer dan één op vier 55-plussers. In Oostende en Gent zorgt slechts 14% van de 55-plussers voor de opvang van kleine kinderen.

Naast leeftijd wordt mantelzorg voor de opvang van kleine kinderen ook bepaald door het opleidingsniveau. Laaggeschoolden zorgen vaker voor de informele opvang van kleine kinderen dan hooggeschoolden.