Migratiesaldo naar leeftijd: Gezinsfocus

Het verschil tussen de inwijking en uitwijking van jonge gezinnen (0-9 jaar en 30-39 jaar) en jongvolwassenen (20-29 jaar) per 1.000 inwoners.

Migratiesaldo naar leeftijd: Gezinsfocus: Tabel
Migratiesaldo naar leeftijd: Gezinsfocus: Grafiek
Toelichting

Het migratiesaldo geeft een eerste indicatie van de aantrekkingskracht van een stad om er te gaan of te blijven wonen. Een gezonde en aangename leefomgeving, een verscheidenheid aan aantrekkelijke woningen, een divers cultureel en recreatief aanbod, een kwalitatief aanbod aan onderwijs op maat van elke jongere, hoger gekwalificeerde banen en diversiteit op de arbeidsmarkt, een breed sociaal leven en een open en communicatief bestuur: al deze factoren spelen een rol in de leefbaarheid van een stad of regio en voor een goed gevoel bij haar inwoners.

Het migratiesaldo voor jongvolwassenen ligt gemiddeld genomen hoger dan het migratiesaldo voor jonge gezinnen. Voor beide migratiesaldi is er een daling tussen 2008-2010 en 2011-2013.

Voor de periode 2011-2013 komen er per 1.000 jongvolwassenen gemiddeld 39 jongvolwassenen bij in de 13 centrumsteden. Het migratiesaldo voor jonge gezinnen is negatief. Gemiddeld genomen vertrekken er 6,1 ‰ jonge gezinnen. Voor de periode 2008-2010 was dit saldo ongeveer 0 (0,2‰).

In 8 van de 13 centrumsteden is het migratiesaldo van jonge gezinnen positief voor de periode 2011-2013. Dit wil zeggen dat er meer jonge gezinnen in de stad komen wonen dan dat er vertrekken. Het migratiesaldo is het meest positief in Aalst (+12‰). In Kortrijk, Antwerpen, Mechelen, Gent en Leuven is het migratiesaldo van jonge gezinnen negatief. Er vertrekken meer jonge gezinnen uit de stad dan dat er intrekken. Het migratiesaldo is het meest negatief in Leuven (-45‰) en Gent (-20‰).

In alle steden, met uitzondering van Genk, is het migratiesaldo van jongvolwassenen positief. Er komen meer jongvolwassenen in de stad wonen dan dat er vertrekken. Het migratiesaldo is het meest positief in de universiteitssteden Leuven (74‰) en Gent (57‰).

Het migratiesaldo voor jongvolwassenen ligt over de 13 centrumsteden gemiddeld genomen hoger dan het overeenkomstig migratiesaldo in het Vlaams Gewest. Voor het migratiesaldo voor jonge gezinnen geldt het omgekeerde. Centrumsteden trekken dus over het algemeen meer jongvolwassenen aan. Ze trekken anderzijds minder jonge gezinnen aan of deze wijken vaker uit dan in het Vlaamse Gewest het geval is.