Tevredenheid over de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van/in de stad: Gezinsfocus

Aandeel (%) van de inwoners die leven in een huishouden met/zonder inwonende kinderen dat tevreden is over de bereikbaarheid van het centrum van de stad, de verkeersveiligheid te voet of met de fiets in de stad, de staat van voet- en fietspaden in de stad.

Tevredenheid over de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van/in de stad: Gezinsfocus: Tabel
Tevredenheid over de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van/in de stad: Gezinsfocus: Grafiek
Toelichting

Tevredenheid over de bereikbaarheid van het stadscentrum is een indicator die iets zegt over de verbindingen tussen de woonplaats en het stadscentrum en de vlotheid waarmee het stadscentrum bereikt kan worden. Verkeersveilige voet- en fietspaden en de staat van voet- en fietspaden in de stad zeggen iets over de veiligheid waarmee men zich te voet of met de fiets kan verplaatsen in het verkeer. Slecht onderhouden infrastructuur verhoogt de kans op ongevallen. Kinderen en jongeren maken hoofdzakelijk gebruik van de voet- en fietsinfrastructuur en het openbaar vervoer in de stad. Het is voor hen dan ook belangrijk dat zij zich zo veilig, vlot en zelfstandig mogelijk kunnen verplaatsen in de stad. Aandacht voor de verbindingen tussen stedelijke ruimtes en voorzieningen is dan ook van belang.

De tevredenheid over de bereikbaarheid van het stadscentrum is voor alle steden hoog, zowel bij huishoudens met inwonende kinderen als bij huishoudens zonder inwonende kinderen.

De tevredenheid over de verkeersveiligheid van de voet- en fietspaden in de stad is over het algemeen groter dan over de staat van de voet- en fietspaden. Voor beide indicatoren is er echter een groot verschil tussen de steden op te merken, zowel bij huishoudens met als zonder inwonende kinderen.

Voor de huishoudens met inwonende kinderen is men in Turnhout zowel over de verkeerveiligheid van de voet- en fietspaden in de stad (39,7%) als over de staat van de voet- en fietspaden in de stad (22,0%) het minst tevreden. In Hasselt zijn bijna dubbel zo veel huishoudens met inwonende kinderen tevreden over de verkeersveiligheid van de voet- en fietspaden (74,8%). In Genk zijn drie keer zo veel huishoudens met inwonende kinderen tevreden over de staat van de voet- en fietspaden in de stad (65,7%).

In de 13 centrumsteden zijn er voor de drie stellingen geen verschillen op te merken tussen huishoudens met inwonende kinderen en huishoudens zonder inwonende kinderen. In Antwerpen zijn meer huishoudens met inwonende kinderen dan huishoudens zonder inwonende kinderen tevreden over de bereikbaarheid van het stadscentrum. In Sint-Niklaas zijn meer huishoudens met inwonende kinderen dan huishoudens zonder inwonende kinderen tevreden over de verkeersveiligheid van de voet- en fietspaden. In Turnhout geldt dit verschil voor de staat van de voet- en fietspaden.