Tevredenheid over de verkeersveiligheid van de buurt: Gezinsfocus

Aandeel (%) van de inwoners die leven in een huishouden met/zonder inwonende kinderen dat tevreden is over de verkeersveiligheid van de schoolomgeving in de buurt, over de veiligheid waarmee kinderen zich zelfstandig kunnen verplaatsen in de buurt, en over de verkeersveiligheid van de fietspaden in de buurt.

Aandeel (%) van de huishoudens met/zonder inwonende kinderen dat last heeft van agressief verkeersgedrag in de wijk en aandeel (%) van de huishoudens met/zonder inwonende kinderen dat last heeft ondervonden van een onaangepaste snelheid van het verkeer in de buurt.

Tevredenheid over de verkeersveiligheid van de buurt: Gezinsfocus: Tabel
Tevredenheid over de verkeersveiligheid van de buurt: Gezinsfocus: Grafiek
Toelichting

De tevredenheid over de verkeersveiligheid in de buurt zegt iets over de aandacht voor comfort en veiligheid in de buurt. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Het is voor hen dan ook extra belangrijk dat zij zich vlot, veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen in hun buurt.

Bijna de helft van de huishoudens is tevreden over de verkeersveiligheid van de schoolomgeving en de veiligheid van de fietspaden in de buurt. In Gent, Aalst, Sint-Niklaas en in Turnhout is een kleiner aandeel van de huishoudens met inwonende kinderen tevreden over deze aspecten van de verkeersveiligheid dan gemiddeld in de centrumsteden het geval is. In Genk is het grootste aandeel van deze huishoudens tevreden: meer dan 6 op de 10 huishoudens met inwonende kinderen zijn tevreden over deze twee stellingen.

De tevredenheid over het zich zelfstandig en veilig kunnen verplaatsen in de buurt ligt lager. Slecht 4 op de 10 huishoudens zijn hierover tevreden. In Aalst en Gent zijn slechts 3 op de 10 huishoudens met inwonende kinderen tevreden, terwijl in Brugge, Oostende en Genk ongeveer 1 op de 2 huishoudens met inwonende kinderen hierover tevreden is.

Onaangepaste snelheid in de wijk wordt vaker als een buurtprobleem ervaren dan agressief verkeersgedrag. In Leuven ervaren 14% van de huishoudens met inwonende kinderen agressief verkeersgedrag in hun buurt, terwijl in de grootsteden Antwerpen (27,2%) en Gent (26,7%) bijna dubbel zoveel huishoudens met inwonende kinderen dit buurtprobleem ervaren. In Aalst, Sint-Niklaas en in Gent ervaart ongeveer de helft van de huishoudens met inwonende kinderen onaangepaste snelheid in het verkeer, in Oostende is dit 35%.

Globaal genomen geven huishoudens met inwonende kinderen vaker aan onaangepaste snelheid in de buurt te ervaren dan huishoudens zonder inwonende kinderen. Dit is ook zo in Gent, Aalst, Leuven, Mechelen en Turnhout. In Gent en Leuven zijn huishoudens met inwonende kinderen ook minder vaak tevreden over de verkeersveiligheid van de schoolomgeving en in Gent ervaren ze ook vaker agressief verkeersgedrag in de wijk.

In Mechelen zijn de huishoudens met inwonende kinderen minder vaak tevreden over de veiligheid waarmee kinderen zich zelfstandig kunnen verplaatsen in de buurt dan huishoudens zonder inwonende kinderen. In Sint-Niklaas zijn huishoudens met inwonende kinderen dan weer minder tevreden over de veiligheid van de fietspaden in de buurt.