Tevredenheid over de woning, buurt en stad: Gezinsfocus

Aandeel (%) inwoners die leven in een huishouden met/zonder inwonende kinderen dat tevreden is over de woning waarin het momenteel woont.

Aandeel (%) inwoners die leven in een huishouden met/zonder inwonende kinderen dat tevreden is over de eigen buurt.

Aandeel (%) inwoners die leven in een huishouden met/zonder inwonende kinderen dat tevreden is over de eigen stad.

Tevredenheid over de woning, buurt en stad: Gezinsfocus: Tabel
Tevredenheid over de woning, buurt en stad: Gezinsfocus: Grafiek
Toelichting

De tevredenheid van inwoners over hun woning, buurt en stad zegt iets over hoe zij de kwaliteit van hun woning en ruime woonomgeving zien. (On)tevredenheid kan verband houden met heel diverse factoren zoals de voorzieningen, het sociaal contact, het onderhoud, de overlast, de veiligheid, de uitstraling van de stad of buurt, de culturele rijkdom, enz. De oorzaken die de score van deze indicatoren beïnvloeden zijn zowel van economische, sociale, fysiek-ecologische als van institutionele aard.

Meer dan 3 op de 4 huishoudens uit de 13 centrumsteden zijn tevreden over hun woning, buurt en stad, zowel bij huishoudens met als zonder inwonende kinderen.

De grootste tevredenheid van huishoudens met inwonende kinderen is er over de woning (83,6%). Het verschil tussen de 13 centrumsteden is hier ook beperkt. In Antwerpen is men het minst tevreden over de woning, hoewel nog steeds meer dan 3 op de 4 huishoudens met inwonende kinderen hierover tevreden zijn. In Roeselare zijn 94% van huishoudens met inwonende kinderen tevreden over de woning.

Het verschil in tevredenheid over de eigen stad verschilt in grotere mate tussen de steden. In Turnhout zijn 57% van de huishoudens met inwonende kinderen hierover tevreden, terwijl in Leuven 87% van de huishoudens met inwonende kinderen tevreden zijn over de eigen stad.

In Antwerpen, Genk en Turnhout zijn er minder huishoudens met inwonende kinderen tevreden over de eigen woning, buurt en stad dan gemiddeld in de 13 centrumsteden het geval is. In Brugge, Hasselt, Kortrijk en Leuven is het aandeel tevreden huishoudens met kinderen voor de drie stellingen hoger dan gemiddeld over de 13 centrumsteden.

Het aandeel tevreden huishoudens over de eigen woning is gemiddeld genomen groter bij de huishoudens met dan bij deze zonder inwonende kinderen. Dit is ook zo in Aalst en in Leuven. De tevredenheid over de buurt en over de stad verschilt gemiddeld genomen niet tussen huishoudens met en huishoudens zonder inwonende kinderen. In Leuven is er echter wel een significant verschil op te merken: meer huishoudens met dan zonder inwonende kinderen zijn er tevreden over de buurt.