Tevredenheid over fietsinfrastructuur in de buurt: Gezinsfocus

Aandeel (%) van de inwoners die leven in een huishouden met/zonder inwonende kinderen dat tevreden is over het aanbod aan fietspaden in de buurt, het onderhoud van de fietspaden in de buurt, en over het aanbod aan fietsstallingen in de buurt.

Tevredenheid over fietsinfrastructuur in de buurt: Gezinsfocus: Tabel
Tevredenheid over fietsinfrastructuur in de buurt: Gezinsfocus: Grafiek
Toelichting

De tevredenheid over de fietsinfrastructuur in de buurt zegt iets over de aandacht voor comfort en veiligheid voor de fietsers in de buurt. Kinderen en jongeren maken in belangrijke mate gebruik van deze fietsinfrastructuur. Slecht onderhouden infrastructuur verhoogt de kans op ongevallen. Het is voor kinderen en jongeren dan ook extra belangrijk dat zij zich vlot en zelfstandig kunnen verplaatsen in de buurt.

Ongeveer de helft van de huishoudens met en zonder inwonende kinderen zijn tevreden over het aantal fietspaden en over het onderhoud van de fietspaden in de buurt. De tevredenheid over het aantal fietsstallingen in de buurt ligt veel lager. Slechts 3 op de 10 huishoudens zijn hierover tevreden.

Het verschil tussen de steden is echter groot voor de drie indicatoren. In Aalst zijn de huishoudens met en zonder inwonende kinderen het minst tevreden over de drie stellingen. In Genk zijn de huishoudens dubbel zo tevreden over het aanbod aan fietspaden en het goede onderhoud van de fietspaden. Meer dan 7 op de 10 huishoudens zijn hierover tevreden. Hasselt scoort het best voor de aanwezigheid van fietsstallingen: ongeveer 4 huishoudens op de 10 is er tevreden over.

Voor de drie stellingen zijn er geen verschillen op te merken naar tevredenheid tussen huishoudens met en huishoudens zonder inwonende kinderen.