Tevredenheid over groen in de buurt en in de stad: Gezinsfocus

Aandeel (%) inwoners die leven in een huishouden met/zonder inwonende kinderen dat vindt dat er voldoende groen is in de eigen buurt.

Aandeel (%) inwoners die leven in een huishouden met/zonder inwonende kinderen dat tevreden is over het zicht op groen vanuit de woning.

Aandeel (%) inwoners die leven in een huishouden met/zonder inwonende kinderen dat tevreden is over het aanbod aan groen in de stad.

Tevredenheid over groen in de buurt en in de stad: Gezinsfocus: Tabel
Tevredenheid over groen in de buurt en in de stad: Gezinsfocus: Grafiek
Toelichting

In een leefbare en duurzame stad komt het groen tegemoet aan en is het aangepast aan de behoeften van specifieke groepen, zoals inwoners uit dichtbebouwde wijken, kinderen, jongeren, gezinnen, senioren,… Er wordt daartoe een differentiatie gemaakt tussen groen op verschillende schaalniveaus. Wanneer bewoners vinden dat er voldoende groen is rond hun woning, in hun buurt en in de stad, wordt dat als een belangrijke kwaliteit van de woon- en stadsomgeving gezien. Voldoende en kwalitatief groen dat bereikbaar en toegankelijk is, vervult diverse functies voor de inwoners: van ecologische over recreatieve tot cultuurhistorische, educatieve en zuiverende functies.

Meer dan 6 op de 10 huishoudens zijn tevreden over het zicht op groen vanuit de woning, het groen in de buurt en het aanbod aan groen in de stad. De grootste tevredenheid is er over groen in de buurt. Hierover zijn meer dan 7 op de 10 huishoudens tevreden.

Zowel voor de huishoudens met als voor deze zonder kinderen is er een groot verschil tussen de steden. In Antwerpen is het kleinste aandeel van de huishoudens tevreden over het zicht op groen vanuit de woning (53% voor beide groepen). In Roeselare is het kleinste aandeel huishoudens tevreden over het groen in de buurt (59% en 61%) en over het groen in de stad (53% en 62%). In Genk is het grootste aandeel van de huishoudens tevreden over het zicht op groen vanuit de eigen woning (74% en 79%) en over het groen in de buurt (87% en 86%). In Brugge is men het meest tevreden over het groen in de stad (85% en 86%).

In Antwerpen en Turnhout geven minder huishoudens met inwonende kinderen dan gemiddeld over de 13 steden aan tevreden te zijn over de drie stellingen. In Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk en Leuven zijn meer huishoudens met kinderen dan gemiddeld tevreden voor de drie stellingen.

Over het algemeen is er weinig verschil tussen huishoudens met inwonende kinderen en huishoudens zonder kinderen. Enkel in Leuven is er een substantieel verschil op te merken. Daar zijn huishoudens met inwonende kinderen meer tevreden over het zicht op groen vanuit hun woning dan huishoudens zonder inwonende kinderen.