Tevredenheid over het aanbod aan onderwijsvoorzieningen in de buurt en in de stad: Gezinsfocus

Aandeel (%) van de inwoners die leven in een huishouden met/zonder inwonende kinderen dat tevreden is over onderwijsvoorzieningen in zijn stad en aandeel (%) van de inwoners die leven in een huishouden met/zonder inwonende kinderen dat tevreden is over het aanbod kleuter- en lager onderwijs in de buurt.

Tevredenheid over het aanbod aan onderwijsvoorzieningen in de buurt en in de stad: Gezinsfocus: Tabel
Tevredenheid over het aanbod aan onderwijsvoorzieningen in de buurt en in de stad: Gezinsfocus: Grafiek
Toelichting

In een leefbare en duurzame stad dient het onderwijs voldoende gedifferentieerd en voldoende territoriaal gespreid te zijn zodanig dat elk kind, jongere én volwassene een educatief project op maat kan uitbouwen.

Meer dan 3 op de 4 huishoudens met of zonder inwonende kinderen zijn tevreden over de onderwijsvoorzieningen in de stad en over het kleuter- en lager onderwijs. De grootste tevredenheid is er over de onderwijsvoorzieningen in de stad. Het verschil tussen de steden is hier ook het kleinst. In Antwerpen zijn zowel de huishoudens met kinderen als deze zonder kinderen het minst tevreden over beide stellingen. In Brugge (kleuter-/lager onderwijs in de buurt) en in Hasselt (onderwijsvoorzieningen in de stad) is men het meest tevreden.

Voor de tevredenheid over de onderwijsvoorzieningen in de stad zijn er geen verschillen tussen de huishoudens met inwonende kinderen versus deze zonder inwonende kinderen. De tevredenheid over het aanbod aan kleuter- en lager onderwijs verschilt wel significant tussen huishoudens met en zonder inwonende kinderen. Voor het totaal van de 13 centrumsteden zijn meer huishoudens met inwonende kinderen dan huishoudens zonder kinderen tevreden over het aanbod aan kleuter- en lager onderwijs in de buurt. Dit geldt specifiek ook voor Antwerpen, Brugge en Turnhout. In Mechelen is het omgekeerde het geval: 72% huishoudens met inwonende kinderen tegen 81% huishoudens zonder inwonende kinderen zijn er tevreden over het aanbod aan kleuter- en lager onderwijs.