Tevredenheid over het aanbod aan sport en recreatie in de stad: Gezinsfocus

Aandeel (%) van de inwoners die leven in een huishouden met en zonder inwonende kinderen dat tevreden is over het aanbod aan sport en recreatie in de stad.

Tevredenheid over het aanbod aan sport en recreatie in de stad: Gezinsfocus: Tabel
Tevredenheid over het aanbod aan sport en recreatie in de stad: Gezinsfocus: Grafiek
Toelichting

Een leefbare en duurzame stad voorziet een kwaliteitsvol en voldoende divers aanbod aan voorzieningen zodanig dat alle bevolkingsgroepen de kans hebben hier gebruik van te kunnen maken. De tevredenheid over sport- en recreatievoorzieningen peilt naar de mate waarin huishoudens gebruik kunnen en willen maken van deze voorzieningen in de stad.

Ongeveer 7 op de 10 inwoners zijn tevreden over het aanbod aan sport- en recreatievoorzieningen. Het verschil tussen de steden is voor de tevredenheid over het aanbod aan sport beperkt. De tevredenheid over het aanbod aan recreatievoorzieningen zoals recreatiedomeinen, fietspaden, wandelpaden verschilt in grotere mate tussen de 13 centrumsteden. De kleinste tevredenheid bij huishoudens met inwonende kinderen is er in Roeselare, waar slechts 53% tevreden is over recreatievoorzieningen in de stad, terwijl in Genk 84,5% van de huishoudens met inwonende kinderen hierover tevreden is.

In Antwerpen, Aalst en Turnhout zijn huishoudens met inwonende kinderen voor de twee stellingen minder dan gemiddeld tevreden. In Gent, Genk, Brugge, Hasselt en Leuven zijn huishoudens met kinderen voor de twee stellingen meer dan gemiddeld tevreden.

Voor het geheel van de 13 centrumsteden zijn er geen verschillen op te merken tussen huishoudens met en huishoudens zonder inwonende kinderen. Enkel in Aalst en Brugge zijn huishoudens met inwonende kinderen meer tevreden over het aanbod aan sportvoorzieningen in de stad dan huishoudens zonder inwonende kinderen.