Tevredenheid over openbaar vervoer in de buurt: Gezinsfocus

Aandeel (%) van de inwoners die leven in een huishouden met/zonder inwonende kinderen dat tevreden is over het aanbod aan haltes openbaar in de buurt en aandeel (%) van de inwoners die leven in een huishouden met/zonder inwonende kinderen dat tevreden is over het aanbod bussen/trams in de buurt.

Tevredenheid over openbaar vervoer in de buurt: Gezinsfocus: Tabel
Tevredenheid over openbaar vervoer in de buurt: Gezinsfocus: Grafiek
Toelichting

De tevredenheid over het openbaar vervoer in de buurt zegt iets over het openbaar vervoer als volwaardige vervoersmodus met een vlotte doorstroming en voldoende opstapmogelijkheden. Het verhoogt de zelfstandigheid van kinderen en jongeren in het verkeer en is in een stedelijke context van groot belang. Deze indicator zegt echter niets over het aanbod van openbaar vervoer ’s avonds en tijdens het weekend, wat belangrijk is voor jongeren.

De tevredenheid over de haltes openbaar vervoer en het aanbod aan bussen en trams in de buurt is hoog, zowel bij huishoudens met inwonende kinderen als bij huishoudens zonder inwonende kinderen. Meer dan 8 op 10 huishoudens zijn hierover tevreden.

Er is echter een groot verschil op te merken tussen de steden. In Roeselare is 68% van de huishoudens met inwonende kinderen tevreden over het aanbod aan haltes, terwijl in Leuven en Oostende meer dan 90% van de huishoudens met inwonende kinderen tevreden zijn. De tevredenheid over het aanbod bussen en trams is in Mechelen en Roeselare het laagst, 65% van de huishoudens met inwonende kinderen zijn hierover tevreden. In Leuven en Oostende zijn meer dan 87% van de huishoudens met inwonende kinderen hierover tevreden.

Globaal genomen zijn er in de 13 centrumsteden voor de twee stellingen geen verschillen op te merken tussen huishoudens met inwonende kinderen en huishoudens zonder inwonende kinderen. In Antwerpen zijn huishoudens met inwonende kinderen wel meer tevreden over het aanbod aan haltes openbaar vervoer, terwijl in Sint-Niklaas net het omgekeerde geldt.