Tevredenheid over speelvoorzieningen, activiteiten voor kinderen en veilig spelen in de buurt: Gezinsfocus

Aandeel (%) van de inwoners die leven in een huishouden met/zonder inwonende kinderen dat tevreden is over het aanbod aan speelvoorzieningen voor kinderen in de buurt, het aanbod aan activiteiten voor kinderen in de buurt, het veilig kunnen spelen in de buurt.

Tevredenheid over speelvoorzieningen, activiteiten voor kinderen en veilig spelen in de buurt: Gezinsfocus: Tabel
Tevredenheid over speelvoorzieningen, activiteiten voor kinderen en veilig spelen in de buurt: Gezinsfocus: Grafiek
Toelichting

De tevredenheid over speelvoorzieningen, activiteiten voor kinderen en de mogelijkheid tot veilig spelen in de buurt geeft een goede aanduiding van de kwaliteit van de woonomgeving voor kinderen. Een leefbare en duurzame woonomgeving heeft voldoende mogelijkheden voor niet-commerciële en (in)formele speelmogelijkheden voor kinderen in een veilige omgeving.

Ongeveer de helft van de huishoudens met inwonende kinderen is tevreden over de speelvoorzieningen en over de mogelijkheid om veilig te spelen in de buurt. De kleinste tevredenheid is er over activiteiten in de buurt voor kinderen. In geen enkele stad, behalve in Hasselt, is meer dan de helft van de huishoudens met kinderen hierover tevreden. Aalst en Sint-Niklaas hebben het laagste aandeel tevreden huishoudens voor het aanbod van speelvoorzieningen en van activiteiten. Voor de huishoudens met inwonende kinderen scoren Aalst en Sint-Niklaas samen met Gent ook het laagst voor de gepercipieerde mogelijkheid om veilig in de buurt te kunnen spelen. Het grootste aandeel tevreden huishoudens met inwonende kinderen vindt men voor de drie stellingen terug in Brugge, Hasselt, Leuven en Oostende.

Huishoudens met kinderen zijn meer tevreden over speelvoorzieningen en activiteiten voor kinderen in de buurt dan huishoudens zonder kinderen. In Antwerpen geldt dit voor de drie stellingen. In Leuven zijn huishoudens met kinderen opmerkelijk meer positief over de mogelijkheid tot veilig spelen in de buurt, terwijl dit in Gent net omgekeerd is.