Tevredenheid over voorzieningen en activiteiten voor jongeren in de buurt: Gezinsfocus

Aandeel (%) van de inwoners die leven in een huishouden met/zonder inwonende kinderen dat vindt dat er voldoende geschikte plekken voor jongeren zijn en het aandeel (%) van de inwoners die leven in een huishouden met/zonder inwonende kinderen dat tevreden is over het aanbod aan activiteiten voor jongeren in de buurt.

Tevredenheid over voorzieningen en activiteiten voor jongeren in de buurt: Gezinsfocus: Tabel
Tevredenheid over voorzieningen en activiteiten voor jongeren in de buurt: Gezinsfocus: Grafiek
Toelichting

De tevredenheid over voorzieningen en activiteiten voor jongeren geeft een goede aanduiding van de kwaliteit van de woonomgeving voor jongeren. Een leefbare en duurzame woonomgeving heeft voldoende mogelijkheden voor niet-commerciële en (in)formele ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren in een veilige omgeving.

Globaal genomen is men meer tevreden over het aanbod aan geschikte plekken in de buurt voor jongeren dan over het aanbod aan activiteiten voor jongeren. In geen enkele stad is meer dan de helft van de huishoudens met of zonder inwonende kinderen tevreden over de activiteiten voor jongeren in de buurt. Wat betreft de geschikte plekken voor de jongeren is er een groot verschil tussen de steden voor huishoudens met inwonende kinderen. In Aalst en Sint-Niklaas zijn huishoudens met kinderen het minst tevreden over geschikte plekken voor de jongeren (31,6% in Aalst en 35,3% in Sint-Niklaas). In Brugge, Kortrijk en Leuven is het grootste aandeel van de huishoudens met inwonende kinderen tevreden over de geschikte plekken (52,1% in Kortrijk, 57,6% in Brugge en 58,5% in Leuven).

Het aandeel tevreden huishoudens over geschikte plekken voor jongeren en over activiteiten voor jongeren verschilt gemiddeld genomen niet tussen huishoudens met en huishoudens zonder inwonende kinderen. In Aalst is het aandeel tevreden huishoudens over geschikte plekken voor jongeren groter bij huishoudens zonder inwonende kinderen dan bij deze met inwonende kinderen. In Leuven geldt dit voor de tevredenheid over activiteiten voor jongeren.

Deze indicatoren kan men ook samen lezen met indicatoren die de tevredenheid over speelvoorzieningen en activiteiten voor kinderen in de buurt weergeven. De tevredenheid over activiteiten voor jongeren in de buurt ligt systematisch lager in elke stad dan de tevredenheid over activiteiten voor kinderen in de buurt.