Verhuisintentie: Gezinsfocus

Aandeel (%) inwoners die leven in een huishouden met/zonder inwonende kinderen dat de intentie heeft om in de komende 5 jaar te verhuizen.

Verhuisintentie: Gezinsfocus: Tabel-Grafiek
Verhuisintentie: Gezinsfocus: Grafiek
Toelichting

Verhuisintenties kunnen verband houden met heel diverse factoren zoals de woning, de directe woonomgeving, de voorzieningen, het sociaal contact, het onderhoud, de overlast, de veiligheid, de uitstraling van de buurt en van de stad, de culturele rijkdom, enz.. De score van deze indicator wordt beïnvloed door zowel economische, sociale, fysiek-ecologische als door institutionele kenmerken. Men leest deze indicator dan ook best samen met andere indicatoren met betrekking tot de kwaliteit van de woning en de woonomgeving.

Ongeveer 3 op de 10 huishoudens geven aan verhuisplannen te hebben de komende 5 jaar. Het verschil tussen de steden is groot. In Hasselt heeft het kleinste aandeel van de gezinnen met kinderen plannen om te verhuizen. 16,5% van de gezinnen met inwonende kinderen plant er een verhuis, terwijl in Antwerpen bijna 40% van de gezinnen met inwonende kinderen een verhuis plant.

Huishoudens met inwonende kinderen hebben gemiddeld genomen meer een verhuisintentie dan huishoudens zonder inwonende kinderen, al blijft dit verschil in aandeel (29% versus 28,5%) zeer klein. Ook in Aalst en in Genk plannen meer gezinnen met kinderen dan deze zonder kinderen een verhuis. In Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen en Turnhout geldt het omgekeerde. Daar heeft een groter aandeel huishoudens zonder inwonende kinderen een verhuisintentie.

Voor het geheel van de 13 centrumsteden zijn het hoofdzakelijk de huishoudens met minstens 1 kind onder de 12 jaar die de intentie hebben te verhuizen. 32,4% van deze huishoudens heeft aangegeven van plan te zijn om binnen de 5 jaar te verhuizen. In Antwerpen zijn dit bijna 45% van de huishoudens met minstens 1 kind onder de 12 jaar.