Woningkenmerken: Gezinsfocus

Aandeel (%) inwoners die leven in een huishouden met/zonder inwonende kinderen dat aangeeft te wonen in:

  • een woning met groot comfort en een buitenruimte
  • een energiezuinige woning
  • een energierecupererende woning
  • een woning met één of meerdere structurele problemen.
Woningkenmerken: Gezinsfocus: Tabel
Woningkenmerken: Gezinsfocus: Grafiek
Toelichting

De Vlaamse Wooncode vat de algemene beleidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid op lange termijn samen. Cruciaal is artikel 3: “Iedereen heeft recht op wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd.”

Bijna 85% van de huishoudens met inwonende kinderen woont in een woning met groot comfort en een private buitenruimte. 16% van de huishoudens met inwonende kinderen geeft aan structurele problemen aan de woning te hebben. In Antwerpen en Oostende leeft een groter aandeel huishoudens met inwonende kinderen in een woning met structurele problemen en zonder groot comfort of een private buitenruimte dan gemiddeld in de 13 centrumsteden. In Gent, Leuven, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout geldt het omgekeerde.

Bijna 60% van de huishoudens met inwonende kinderen geeft aan in een energiezuinige woning te wonen. Dit percentage is voor elke stad groter dan 50%.

Slechts iets meer dan 1 op 3 huishoudens met inwonende kinderen geeft aan te wonen in een woning waar in één of andere vorm aan energierecuperatie gedaan wordt. Het verschil voor energierecuperende woningen is zeer groot tussen de steden, gaande van 17% in Antwerpen tot 73% van de huishoudens met inwonende kinderen in Roeselare. Enkel in Roeselare, Brugge en Kortrijk wonen meer dan de helft van de huishoudens met inwonende kinderen in een woning waar aan één of andere vorm van energierecuperatie gedaan wordt.

De woonkwaliteit is voor de vier indicatoren lager dan gemiddeld in Antwerpen. In Sint-Niklaas, Gent, Leuven en Roeselare is de woonkwaliteit voor de vier indicatoren hoger dan gemiddeld.

Huishoudens met kinderen wonen vaker in een woning met groot comfort en een private buitenruimte, alsook in een woning die aan energierecuperatie doet dan huishoudens zonder inwonende kinderen. Dit geldt ook voor elke stad afzonderlijk (behalve in Roeselare). In Antwerpen, Gent, Brugge, Genk, Leuven, Oostende, Sint-Niklaas en Turnhout wonen huishoudens met inwonende kinderen ook vaker in een energiezuinig huis. In Gent en in Leuven geven huishoudens met inwonende kinderen aan minder vaak in een woning te wonen met structurele problemen dan huishoudens zonder inwonende kinderen.