Gezinszorg

Het jaarlijks aantal gepresteerde uren gezinszorg per inwoner

Gezinszorg: Tabel
Gezinszorg: Grafiek
Toelichting

In een leefbare en duurzame stad kan iedereen een beroep doen op gezinszorg en is deze afgestemd op ieders behoefte (zorg op maat). Hoe minder uren gezinszorg er gepresteerd worden, hoe hoger de nood aan gezinszorg is.

De gezinszorg per inwoner is het hoogst in Roeselare en Kortrijk, er wordt meer dan 3 uur gezinszorg per inwoner gepresteerd. Het minst aantal uren gezinszorg per inwoner wordt gepresteerd in Genk en in Mechelen, met respectievelijk 1,5 en 2,0 uren per inwoner. Gemiddeld is het aantal uren in de 13 steden even hoog als in het Vlaamse Gewest; sinds 2005 is het gemiddelde aantal uren in de steden en in alle Vlaamse gemeenten naar elkaar toegegroeid.

In vergelijking met 2005 presteert de gezinszorg in 2013 in 7 steden meer uren per inwoner. De grootste toename is er in Hasselt. In 6 steden worden er minder uren gepresteerd. De grootste afname is er in Gent.

Men kan deze indicator lezen samen met andere indicatoren van zorg en opvang, zoals ‘Residentiële ouderenzorg’, ‘Mantelzorg’, ‘Betaalbaarheid van zorg en opvang’ en ‘Subjectieve gezondheid’.