Groenindruk

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende groen is in de eigen buurt en aandeel inwoners (%) dat tevreden is met het zicht op groen vanuit de woning.

Groenindruk: Tabel
Groenindruk: Grafiek
Toelichting

Wanneer bewoners vinden dat er voldoende groen is in hun buurt, wordt dat als een belangrijke kwaliteit van de woonomgeving gezien. Voldoende en kwalitatief groen dat bereikbaar en toegankelijk is, vervult diverse functies voor de inwoners: van ecologische over recreatieve tot cultuurhistorische, educatieve en zuiverende functies.

Gemiddeld vinden 7 op de 10 inwoners dat er voldoende groen aanwezig is in de eigen buurt. Tussen de steden onderling bestaan er grote verschillen. In Genk is er de grootste tevredenheid; 86,4% van de inwoners vindt dat er voldoende groen is in hun eigen buurt. Ook in Brugge is meer dan 8 op de 10 inwoners tevreden. In Roeselare, Antwerpen en Turnhout is men het minst tevreden over de hoeveelheid groen in de buurt.

In Turnhout is de tevredenheid over het groen met een paar procentpunten toegenomen tussen 2011 en 2014. In Antwerpen is de tevredenheid over het groen in de buurt achteruit gegaan. In Gent is de tevredenheid ten opzichte van 2008 gestegen.

In een aantal steden is er een relatief hoge ontevredenheid over de hoeveelheid groen in de buurt. In Roeselare, Turnhout en Antwerpen geeft minstens 20% van de inwoners aan eerder tot helemaal niet tevreden te zijn met de hoeveelheid groen in de buurt.

Als men kijkt naar de persoonskenmerken, dan blijkt dat voornamelijk 55-plussers meer tevreden zijn over de hoeveelheid groen in de buurt dan inwoners uit jongere leeftijdsgroepen. Ook personen met inwonende kinderen zijn meer tevreden dan mensen zonder kinderen.

Gemiddeld genomen is 62% van de inwoners tevreden met het zicht op groen vanuit hun woning. Tussen de steden onderling bestaan grote verschillen. In Hasselt, Genk en Sint-Niklaas is de tevredenheid groter dan 70%. In Antwerpen is slechts 53% van de inwoners tevreden met het zicht op groen.

Als men kijkt naar de persoonskenmerken, dan blijkt dat 55-plussers meer tevreden zijn over het zicht op groen vanuit de woning dan inwoners uit jongere leeftijdsgroepen. Ook vrouwen, hoog opgeleiden, Belgen en personen met inwonende kinderen zijn meer tevreden dan respectievelijk mannen, lager opgeleiden, niet-Belgen en mensen zonder inwonende kinderen.

Deze indicator kan samen gelezen worden met ’Bereikbaar openbaar buurtgroen‘, ‘Tevredenheid over het aanbod aan groen in de stad’ en ‘Toegankelijkheid natuur en bos’.