Herkomstkloof in de werkzaamheid

De herkomstkloof (in procentpunten) op vlak van werkzaamheid wordt berekend als het verschil tussen de werkzaamheidsgraad van personen van Belgische herkomst enerzijds en van personen van buitenlandse herkomst anderzijds.

Herkomstkloof in de werkzaamheid: Tabel
Herkomstkloof in de werkzaamheid: Grafiek
Toelichting

Ondernemingen en overheid werken actief samen om alle lagen van het stedelijke arbeidsreserve te integreren op de arbeidsmarkt. In steden wordt ondernemerschap gecultiveerd in alle lagen van de bevolking, er is een positieve en gedifferentieerde beeldvorming over ondernemen en werken. Drempels bij jongeren en kansengroepen worden weggewerkt. Op de stedelijke arbeidsmarkt wordt geen enkele bevolkingsgroep uitgesloten.

De indicator geeft inzicht in de mate waarin werkenden uit kansengroepen (niet-Belgen) aan de slag zijn, en er dus in slagen om in een evenredige vertegenwoordiging actief deel te nemen aan het economische leven.

Hoe kleiner de kloof, hoe kleiner het verschil in arbeidsmarktparticipatie tussen personen met een Belgische herkomst en personen met een buitenlandse herkomst. Een positieve kloof geeft aan dat de werkzaamheidsgraad bij de personen met een Belgische herkomst hoger ligt dan bij de personen van buitenlandse herkomst.

In alle groot- en centrumsteden bestaat er anno 2013 een duidelijk verschil tussen de werkzaamheidsgraad van personen van Belgische herkomst en personen van buitenlandse herkomst. Bij personen van Belgische herkomst ligt de werkzaamheidsgraad het hoogst. Het verschil in werkzaamheid met personen afkomstig van buiten de EU is in de 13 steden hoger dan de kloof in werkzaamheid met personen afkomstig van binnen de EU. De grootste werkzaamheidskloof tussen personen van Belgische herkomst en personen afkomstig van binnen de EU wordt opgetekend in Leuven (24,7 procentpunten); de kleinste kloof is te vinden in Roeselare (3,7 procentpunten). Het grootste verschil in werkzaamheid tussen personen van Belgische herkomst en personen afkomstig van buiten de EU is eveneens in Leuven gesitueerd (31,3 procentpunten); de smalste kloof is in Brugge (18 procentpunten). Bij vrouwen is de herkomstkloof steeds groter dan bij de mannen, enkel in Brugge is de afstand in de werkzaamheid tussen vrouwen van Belgische herkomst en vrouwen afkomstig van buiten de EU groter als bij hun mannelijke tegenhangers.

In vergelijking met 2009 zijn de herkomstkloven in de werkzaamheid in 2013 in zowat alle steden lichtjes gedaald. Alleen in Aalst, Hasselt, Mechelen en Sint-­Niklaas is de werkzaamheidskloof tussen personen van Belgische herkomst en personen afkomstig van binnen de EU iets breder geworden. Dat is ook het geval in Antwerpen en Sint-Niklaas waar de kloof tussen personen van Belgische herkomst en personen afkomstig van buiten de EU iets groter is geworden.

Deze indicator leest men best samen met andere indicatoren die bijkomende informatie geven over de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt, zoals ’Netto-jobcreatie‘, ’Jobratio‘,’Langdurige werkloosheid‘, ’Werkloosheidsgraad personen van buitenlandse herkomst‘, ’Werkloosheid van laaggeschoolden‘, enzovoort.