Indruk van de netheid in de buurt

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de straten en voetpaden in hun buurt over het algemeen netjes zijn.

Indruk van de netheid in de buurt: Tabel
Indruk van de netheid in de buurt: Grafiek
Toelichting

De indruk die bewoners hebben over de netheid van hun buurt bepaalt mee hoe ze de kwaliteit van hun woonomgeving inschatten. Bovendien blijken fysieke verwaarlozing en verloedering van de infrastructuur vaak een bron te vormen van onveiligheidsrisico’s en onveiligheidsgevoelens. In een leefbare en duurzame stad komt de milieudienstverlening tegemoet aan de behoeften van stadsbewoners- en gebruikers op dit vlak.

Gemiddeld 63% van de inwoners van de centrumsteden is in 2014 tevreden over de netheid in de buurt; 17,7% van de inwoners is het helemaal eens met de stelling, 45,2% van de inwoners is het eerder eens met de stelling.

In 2014 is de tevredenheid het grootst in Hasselt, meer dan 78% van de inwoners vindt de buurt netjes. Ook in Genk, Brugge, Leuven en Oostende is de tevredenheid relatief hoog, meer dan 70% van de inwoners is er tevreden. In Turnhout, Aalst en Gent is men minder tevreden over de netheid in de buurt, ongeveer 55% van de inwoners vindt de buurt netjes.

Gemiddeld is de tevredenheid over de netheid in de buurt ten opzichte van 2008 met 3 procentpunten toegenomen. In Brugge en Turnhout is de tevredenheid in 2014 beduidend hoger dan in 2008 en 2011.

Hoger opgeleiden zijn meer tevreden over de netheid in de buurt dan lager opgeleiden. Gezinnen zonder inwonende kinderen zijn minder tevreden dan gezinnen met inwonende kinderen.

Deze indicator kan men samen lezen met ’Indruk van de netheid in de stad‘ en ’Tevredenheid over de buurt‘.