Indruk van de netheid in de stad

Aandeel (%) van de inwoners met een positieve indruk over de netheid in de stad (stadscentrum, pleinen en parken in de stad).

Indruk van de netheid in de stad: Tabel
Indruk van de netheid in de stad: Grafiek
Toelichting

De indruk die bewoners hebben van de netheid van de stad (o.a. onderhoud parken en pleinen, onderhoud centrum van de stad) bepaalt mee hoe ze de stad als leefomgeving waarderen. Bovendien blijken fysieke verwaarlozing en verloedering van de infrastructuur vaak een bron te vormen van onveiligheidsrisico’s en onveiligheidsgevoelens. In een leefbare en duurzame stad komt de milieudienstverlening tegemoet aan de behoeften van stadsbewoners en –gebruikers op dit vlak.

Gemiddeld is iets meer dan de helft van de inwoners van de 13 steden tevreden over de netheid in de stad. Ten opzichte van 2008 en 2011 is er wel sprake van een daling van de tevredenheid.

In 2014 is 70% van de inwoners van Hasselt en Leuven tevreden over de netheid in de stad. Men is er zowel tevreden over het centrum van de stad als over de parken en pleinen. In de andere steden is het aandeel tevreden inwoners kleiner. In Antwerpen, Roeselare en Turnhout is minder dan de helft van de bevolking tevreden. In Antwerpen en Roeselare heeft dit vooral te maken met de parken en pleinen, in Turnhout ook met het centrum van de stad. In Brugge is men het meest van alle centrumsteden tevreden over de netheid van het centrum van de stad (91,2%).

In alle steden is men meer tevreden over de netheid van het stadscentrum dan over de netheid van de parken en pleinen.

In Aalst en Turnhout is de tevredenheid over de netheid van de stad tussen 2011 en 2014 gestegen. In Genk, Kortrijk, Leuven, Roeselare en Sint-Niklaas is de tevredenheid afgenomen.

Hoger opgeleiden en jongeren (-35 jarigen) zijn meer tevreden over de netheid in de stad dan andere inwoners. Niet-Belgen zijn minder tevreden dan Belgen.

Deze indicator kan men samen lezen met ‘Indruk van de netheid in de buurt’ en ‘Tevredenheid over de stad’.