Jobratio

De jobratio is de totale tewerkstelling (werknemers en zelfstandigen) in verhouding tot het aantal inwoners op beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar). De teller omvat het aantal arbeidsplaatsen in een stad, ongeacht door wie ze ingevuld worden. De noemer omvat de bevolking van 15-64 jaar woonachtig in de stad, ongeacht of en waar ze werkt.

Jobratio: Tabel
Jobratio: Grafiek
Toelichting

De jobratio hoort thuis in de visiematrix onder de activiteit ‘gezond economisch weefsel’: steden ontwikkelen zich als aantrekkingspolen met een hoge werk- en leefkwaliteit, waar diverse vormen van creativiteit zich ontwikkelen. Een relatief hoog aanbod aan jobs bekrachtigt dit.

De jobratio scoort anno 2012 het hoogst in Leuven (117,6%). Dit is te verklaren door de werkgelegenheid door en voor de universiteit en andere hogescholen en door niet-gedomicilieerde studenten in de noemer. Andere steden met een score hoger dan 100% zijn Hasselt, Turnhout, Kortrijk en Gent. Aalst haalt de laagste waarde (68,4%). Dat komt door de nabijheid van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest als tewerkstellingspool. Hetzelfde geldt in mindere mate voor Sint-Niklaas (76,5%) dat zich bevindt in de invloedssfeer van Antwerpen. Verder scoort Oostende betrekkelijk laag (77,6%).

De gemiddelde jobratio voor de 13 steden komt op 94,5%, duidelijk boven het gemiddelde voor heel het Vlaamse Gewest (67,7%). Dat verwondert niet, gezien de werkgelegenheidsfunctie van de steden voor een breder hinterland.

De jobratio voor de 13 steden nam lichtjes af na 2008. Dat is niet zo in het Vlaamse Gewest als geheel, waar de ratio – na een aanvankelijke daling in 2009 als gevolg van de crisis – in 2012 op het hoogste niveau ligt sedert de start van de reeks in 2006.

De jobratio wordt mee bepaald door de netto-jobcreatie, en door de netto-groei van ondernemingen, en ongetwijfeld ook de pendelintensiteit (werkenden wonend buiten de stad) en de evolutie van de actieve bevolking.